Akreditácia pre zástupcov médií 

 

Novinári, fotografi a audiovizuálne tímy musia požiadať o tlačovú akreditáciu a/alebo o osobitnú audiovizuálnu akreditáciu, aby mohli vstúpiť do budov Parlamentu a pracovať v nich.

Existujú dva typy akreditácie:


 • krátkodobá akreditácia a
 • ročná akreditácia.

Krátkodobá akreditácia


Novinári, ktorí navštívia Brusel, Štrasburg alebo Luxemburg jednorazovo, môžu získať akreditáciu na konkrétne zasadnutie či plenárnu schôdzu. Záujemcovia o tento typ akreditácie sa musia preukázať novinárskym preukazom vydaným v ich domovskom členskom štáte a občianskym preukazom či pasom. Novinári, ktorí nemajú novinársky preukaz musia zaslať aspoň 24 hodín pred svojim príchodom zaslať nasledujúce informácie na e-mailovú adresu media.accreditation@ep.europa.eu:


 • názov média
 • účel návštevy Európskeho parlamentu
 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefonický kontakt
 • dátum narodenia
 • štátnu príslušnosť
 • číslo identifikačného dokumentu (občianskeho preukazu alebo pasu)
 • typ identifikačného dokumentu (občiansky preukaz alebo pas)
 • fotografiu vo formáte identifikačného dokumentu, teda fotografiu tváre s pomerom strán 3:4 vo formát jpeg veľkosti približne 100kBRočná akreditácia


Novinári, ktorí pravidelne poskytujú informácie o dianí v Európskom parlamente a žijú a pracujú v Bruseli, Luxemburgu či Štrasburgu môžu požiadať o ročnú akreditáciu. Tento typ akreditácie sa následne vzťahuje ma všetky pracoviská EP, je teda platná v Bruseli, Luxemburgu aj v Štrasburgu.


Ročná akreditácia sa udeľuje na základe žiadosti a jej držitelia sú povinní dodržiavať s ňou súvisiace pravidlá. Všetci akreditovaní novinári môžu v budovách Európskeho parlamentu využívať pre médiá vyčlenené priestory a vybavenie.Audiovizuálna akreditácia pre novinárov


Novinári, vrátane fotografov a kameramanov, ktorí majú záujem o vyhotovenie audiovizuálnych záznamov v priestoroch Európskeho parlamentu, musia požiadať o samostatné povolenie. Táto audiovizuálna akreditácia sa udeľuje v Centre pre akreditáciu médií, vopred je o ňu možné požiadať zaslaním e-mailu na adresu media.accreditation@ep.europa.eu.


Novinári sa počas vyhotovovania audiovizuálny záznamov musia pridŕžať pravidiel pre filmovanie a fotografovanie v priestoroch EP, ktoré tiež musia pri preberaní akreditácie podpísať.Audiovizuálna akreditácia pre osoby nezastupujúce médiá


Fotografi a kameramani, ktorí sú do priestorov Európskeho parlamentu pozvaní poslancami alebo samotným Parlamentom za účelom audiovizuálneho pokrytia špeciálnych udalostí, komunikačnej alebo propagačnej činnosti, musia byť držiteľmi povolenia pre osoby nezastupujúce médiá.


O povolenie je potrebné požiadať aspoň 24 hodín pred samotnou udalosťou prostredníctvom e-mailu (media.accreditation@ep.europa.eu), pričom žiadosť zasiela osoba, ktorá daných fotografov alebo kameramanov do Európskeho parlamentu pozvala (poslanec či zodpovedné oddelenie EP).


Audiovizuálna akreditácia však nie je povolením na vstup do priestorov Európskeho parlamentu. Osoba pozývajúca audiovizuálny tím do EP musí tiež preto požiadať o bežné povolenie pre vstup návštevníkov. Pozývajúca osoba je tiež zodpovedná za dohľad nad vyhotovovaním audiovizuálneho záznamu a dodržiavanie s tým súvisiacich pravidiel pre osoby nezastupujúce médiá.Centrum pre akreditáciu médií


Brusel

Centrum pre akreditáciu médií, Vstup pre návštevníkov, Budova Paul-Henri Spaak, Rue Wiertz 60, miestnosť PHS -1C029


Pondelok - štvrtok: 08h30 - 17h45

Piatok: 08h30 - 13h00Štrasburg (počas plenárnych zasadnutí)

Centrum pre akreditáciu médií, Vstup pre novinárov (prvý vchod vľavo na centrálnom nádvorí s názvom Agora Bronislawa Geremeka), Budova Louise Weiss (LOW)


Pondelok: 12h00 - 20h00

Utorok a streda: 08h00 - 20h00

Štvrtok: 08h00 - koniec plenárneho zasadnutia


Užitočné odkazy


Medziinštitucionálna akreditácia (Európska komisia)

Akreditácia v Rade