Akreditácia pre zástupcov médií 

 

Novinári, fotografi a členovia audiovizuálnych tímov, ktorí nemajú spoločnú akreditáciu pre inštitúcie EÚ, musia požiadať o individuálnu tlačovú alebo o osobitnú audiovizuálnu akreditáciu, aby mohli vstúpiť do a pracovať v budovách EP.

Existujú dva typy akreditácie:

  • krátkodobá akreditácia
  • ročná akreditácia

Všetci akreditovaní novinári môžu v budovách Európskeho parlamentu využívať priestory a vybavenie, ktoré sú určené pre médiá.


Krátkodobá akreditácia

Novinári, ktorí navštívia Brusel, Štrasburg alebo Luxemburg jednorazovo, môžu získať akreditáciu na konkrétne zasadnutie či plenárnu schôdzu. Záujemcovia o tento typ akreditácie, v dĺžke trvania od jedného dňa až do celého týždňa, si musia vytvoriť účet na samostatnej registračnej webovej stránke EP. Úspešné vytvorenie profilu bude potvrdené e-mailom odoslaným z adresy noreply@europarl.europa.eu. Po potvrdení zriadenia účtu je prostredníctvom neho potrebné požiadať o akreditáciu.

Na vytvorenie vlastného profilu je okrem iného potrebné doložiť:

  • fotografiu vo formáte identifikačného dokumentu, teda fotografiu tváre s pomerom strán 3:4 vo formát jpeg veľkosti približne 100kB
  • typ a číslo identifikačného dokumentu (občianskeho preukazu alebo pasu)
  • novinársky preukaz alebo list od šéfredaktora

Po potvrdení spracovania žiadosti o akreditáciu bude preukaz potrebný na vstup do EP k dispozícii v kancelárii Centra pre akreditáciu médií. Na jeho vyzdvihnutie bude potrebné predložiť platný identifikačný doklad.


Ročná akreditácia

Novinári, ktorí pravidelne prinášajú informácie o dianí v Európskom parlamente a pracujú v Bruseli, Luxemburgu či Štrasburgu môžu požiadať o ročnú akreditáciu. Tento typ akreditácie sa vzťahuje ma všetky pracoviská EP - v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

Ročná akreditácia sa udeľuje na základe žiadosti a jej držitelia sú povinní dodržiavať s ňou súvisiace pravidlá.


Audiovizuálna akreditácia pre novinárov

Novinári, vrátane fotografov a kameramanov, ktorí majú záujem o vyhotovenie audiovizuálnych záznamov v priestoroch Európskeho parlamentu, musia požiadať o samostatné povolenie. Táto audiovizuálna akreditácia sa udeľuje v Centre pre akreditáciu médií, vopred je o ňu možné požiadať zaslaním e-mailu na adresu media.accreditation@ep.europa.eu.


Novinári sa počas vyhotovovania audiovizuálny záznamov musia pridŕžať pravidiel pre filmovanie a fotografovanie v priestoroch EP, ktoré musia pri preberaní akreditácie podpísať.


Audiovizuálna akreditácia pre osoby nezastupujúce médiá

Fotografi a kameramani, ktorí sú do priestorov Európskeho parlamentu pozvaní poslancami alebo samotným Parlamentom za účelom audiovizuálneho pokrytia špeciálnych udalostí, komunikačnej alebo propagačnej činnosti, musia byť držiteľmi povolenia pre osoby nezastupujúce médiá.

O povolenie je potrebné požiadať aspoň 24 hodín pred samotnou udalosťou prostredníctvom e-mailu (media.accreditation@ep.europa.eu), pričom žiadosť zasiela osoba, ktorá daných fotografov alebo kameramanov do Európskeho parlamentu pozvala (poslanec či zodpovedné oddelenie EP).


Audiovizuálna akreditácia však nie je povolením na vstup do priestorov Európskeho parlamentu. Pozývajúci subjekt musí preto zároveň požiadať o bežné návštevnícke povolenie, ktoré audiovizuálnemu tímu umožní samotný vstup do priestorov EP. Pozývajúci subjekt je zároveň zodpovedný za dohľad nad vyhotovovaním audiovizuálnych záznamov a dodržiavaním s tým súvisiacich pravidiel.


Centrum pre akreditáciu médií

Brusel

Centrum pre akreditáciu médií, Vstup pre novinárov a návštevníkov, Budova Paul-Henri Spaak, Rue Wiertz, miestnosť PHS -1C029

Pondelok - štvrtok: 08h30 - 17h45

Piatok: 08h30 - 13h00


Štrasburg (počas plenárnych zasadnutí)

Centrum pre akreditáciu médií, Vstup pre novinárov (prvý vchod vľavo na centrálnom nádvorí - Agore Bronislawa Geremeka), Budova Louise Weiss (LOW)

Pondelok: 12h00 - 20h00

Utorok a streda: 08h00 - 20h00

Štvrtok: 08h00 - koniec plenárneho zasadnutia


Užitočné odkazy

Medziinštitucionálna akreditácia (Európska komisia)

http://ec.europa.eu/dgs/communication/press/accreditation_sk.htm

Akreditácia v Rade

http://www.consilium.europa.eu/sk/press/accreditation/