Európske voľby 2019 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Občania EÚ si zvolia nový Európsky parlament v dňoch 23. - 26. mája.  

V máji si milióny občanov zvolia nový Európsky parlament. Občania EÚ pred samotnou voľbou, ktorá ovplyvní budúcnosť nášho svetadiela a naše postavenie vo svete na roky dopredu, starostlivo zhodnotia jednotlivých kandidátov a ich programy. Európsku úniu – jedinečný spoločný projekt založený na mierovej spolupráci – ohrozujú sily, ktoré chcú zničiť to, čo sme spolu dosiahli.

Nedávne prieskumy však, naopak, svedčia o stúpajúcej podpore pre Európsku úniu: 48% európskych občanov verí, že ich hlas v EÚ zaváži. Napriek určitým rozdielom medzi jednotlivými členskými štátmi ide o nárast o desať percentuálnych bodov za ostatných desať rokov.

Napriek tomu nás však čaká veľa práce. Musíme zmeniť Európu, zefektívniť ju hľadaním odpovedí na problémy občanov, vychádzajúc z toho, čo sme už dosiahli.

V nasledujúcich mesiacoch budú občania podrobne skúmať, čo a ako robí Európska únia, aby ich chránila, vytvárala pre nich nové príležitosti a prejavovala silu EÚ v zahraničí. Budú očakávať odpovede na svoje obavy súvisiace s migračnými tokmi, bezpečnosťou, so životným prostredím a zamestnanosťou. Musíme tvrdo pracovať na tom, aby boli naši občania oboznámení s výsledkami každodennej práce poslancov Európskeho parlamentu, napríklad v súvislosti s azylovou reformou, užšou spoluprácou s Afrikou, bojom proti terorizmu či antidumpingovými opatreniami na ochranu európskych pracovných miest.

Európsky parlament, ktorý je jedinou priamo volenou inštitúciou Únie, sme počnúc rokom 2017 zasadili do centra diskusií o budúcnosti Európy. Preto k nám v súčasnosti pravidelne prichádzajú vedúci vládni činitelia, aby sa s nami podelili o svoje vízie. Výsledkom sú živé debaty, ktoré budú základom nášho úsilia o zlepšenie európskeho projektu.

Privítali sme viac ako 8.000 mladých ľudí v Štrasburgu a 800 v Bruseli, vďaka čomu sme sa dozvedeli viac o nádejach, záujmoch a starostiach budúcich generácií. Najmä však o tom, ako môžeme spoločne posunúť Európu vpred.

Ústrednú úlohu pri informovaní a reflektovaní verejnej mienky budú mať v predvolebnom období médiá. S cieľom umožniť sledovanie kampaní v jednotlivých členských štátoch a pochopiť ich dosah a zmeny, ktoré v roku 2019 prinesú Európskemu parlamentu, sme zostavili online balík tlačových informácií - predvolebný presskit, ktorý bude pravidelne aktualizovaný. Obsahuje napríklad užitočné kontakty, prehľad našej práce a úspechov v tomto funkčnom období, na voľby zameranú aplikáciu, odkazy na podkladové dokumenty, prehľad grafov a výsledky prieskumov verejnej mienky, skombinované tak, aby ste mohli rýchlo nájsť relevantné a aktuálne informácie. Verím, že budú pre Vás užitočné.

Ďakujem Vám za Vašu prácu, ktorou približujete Európsku úniu jej občanom.


Antonio Tajani

predseda Európskeho parlamentu