Kľúčové momenty 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Parlament v súčasnom zložení (751 poslancov z 28 členských štátov) bude počas svojho posledného plenárneho zasadnutia diskutovať a hlasovať o dôležitých legislatívnych návrhoch vrátane posilnenia Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a zvýšenia ochrany oznamovateľov.

Poslanci tiež budú pokračovať v diskusii o budúcnosti Európy, na ktorej sa tentokrát zúčastní lotyšský premiér. Podrobnejšie informácie o doterajších rozpravách s hlavami štátov a vlád o budúcnosti EÚ nájdete tu.

Koniec funkčného obdobia EP

Zasadnutie aktuálneho Európskeho parlamentu sa ukončí dňa 18. apríla. Rokovania vyjednávačov Európskeho parlamentu so zástupcami členských štátov o konečnej podobe nových právnych predpisov, na ktorých sa zatiaľ nezrodila dohoda, už boli prerušené. EP v takýchto prípadoch môže schváliť svoju pozíciu a ukončiť tak prvé čítanie. V legislatívnom procese bude pokračovať povolebný zákonodarný zbor EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Aktivita Európskeho parlamentu v rokoch 2014-2018.

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Na základe dohody hláv štátov a vlád Únie z 10. apríla by členstvo Spojeného kráľovstva v Európskej únii malo byť ukončené do 31. októbra 2019. Britská vláda tak bude v prípade, že do 23. mája nedôjde k ratifikácii dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, nútená zorganizovať voľby do Európskeho parlamentu. V momente ukončenia členstva krajiny v EÚ zanikne aj mandát sedemdesiatich dvoch britských poslancov EP.

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie musí byť pred vstupom do platnosti odobrená Európskym parlamentom jednoduchou väčšinou hlasujúcich poslancov (čl. 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ). Podrobnejšie informácie o rozpravách a uzneseniach Parlamentu o brexite nájdete tu.

Debaty kandidátov na post predsedu Európskej komisie

Dňa 15. mája o 21.00 hod. prebehne v rokovacej sále Európskeho parlamentu v Bruseli naživo vysielaná debata kandidátov politických strán na post predsedu Európskej komisie. Organizátorom debaty bude Európska vysielacia únia (European Broadcasting Union – EBU). Akreditovaní novinári budú môcť sledovať debatu priamo v rokovacej sále alebo v posluchárňach, ktoré im budú k dispozícii.

Volebný týždeň v Bruseli

Priestory pre novinárov a audiovizuálne štúdiá a zariadenia budú akreditovaným novinárom k dispozícii v dňoch 23. - 27. mája. V nedeľu 26. mája sa priestory rokovacej sály EP pretransformujú na centrum, v ktorom budú zverejňované výsledky prieskumov vykonávaných pri východe z volebných miestností (tzv. exit-polls), predbežné volebné výsledky a vyhlásenia jednotlivých kandidátov.

Novozvolený Európsky parlament

Rokovania novozvolených poslancov o sformovaní politických skupín (poslaneckých klubov v EP) odštartujú po 27. máji. Na vytvorenie politickej skupiny je potrebných 25 poslancov z minimálne jednej štvrtiny členských štátov.

Deviate funkčné obdobie Európskeho parlamentu sa začne 2. júla, keď sa poslanci zídu na ustanovujúcom zasadnutí nového EP v Štrasburgu. Počas tohto zasadnutia si plénum zvolí predsedu, štrnásť podpredsedov a piatich kvestorov EP a rozhodne o počte a veľkosti stálych parlamentných výborov.

Nová Európska komisia

Európska rada na základe výsledkov volieb do Európskeho parlamentu nominuje kvalifikovanou väčšinou kandidáta na post predsedu Európskej komisie, ktorý následne predstúpi pred poslancov. V prípade, že nominanta členských štátov odobrí absolútna väčšina všetkých poslancov EP, stane sa zvoleným predsedom Európskej komisie. V opačnom prípade členské štáty do mesiaca navrhnú iného kandidáta.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Voľby v členských štátoch pred európskymi voľbami


  • Slovensko - prezidentské voľby: 30. marec (druhé kolo)
  • Fínsko - parlamentné voľby: 14. apríl
  • Španielsko - parlamentné voľby: 28. apríl
  • Litva - prezidentské voľby: 12. máj
  • Belgicko - parlamentné voľby: 26. máj

Ďalšie informácie: