Kľúčové momenty 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament ukončí svoju legislatívnu činnosť v rámci ôsmeho volebného obdobia 18. apríla 2019. V dňoch 23. – 26. mája si občania EÚ zvolia v priamych voľbách nových poslancov EP.

NEWTIMELINE SK MAY.jpg 

Koniec funkčného obdobia EP

Európsky parlament ukončil svoje aktuálne zasadnutie dňa 18. apríla. Rokovania vyjednávačov Európskeho parlamentu so zástupcami členských štátov o konečnej podobe nových právnych predpisov, na ktorých sa zatiaľ nezrodila dohoda, boli prerušené. EP v niektorých takýchto prípadoch schválil svoju pozíciu a ukončil tak prvé čítanie, pričom v legislatívnom procese bude pokračovať povolebný zákonodarný zbor EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Aktivita Európskeho parlamentu v rokoch 2014-2018.


Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Na základe dohody hláv štátov a vlád Únie z 10. apríla by členstvo Spojeného kráľovstva v Európskej únii malo byť ukončené do 31. októbra 2019. Britská vláda tak bude v prípade, že do 23. mája nedôjde k ratifikácii dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, nútená zorganizovať voľby do Európskeho parlamentu.

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie musí byť pred vstupom do platnosti odobrená Európskym parlamentom jednoduchou väčšinou hlasujúcich poslancov (čl. 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ). Podrobnejšie informácie o rozpravách a uzneseniach Parlamentu o brexite nájdete tu.

Debaty kandidátov na post predsedu Európskej komisie

Dňa 15. mája prebehne v rokovacej sále Európskeho parlamentu v Bruseli naživo vysielaná debata kandidátov politických strán na post predsedu Európskej komisie. Organizátorom debaty, ktorej začiatok je plánovaný na 21.00 hod., bude Eurovízia/Európska vysielacia únia (European Broadcasting Union – EBU). Akreditovaní novinári budú môcť sledovať debatu priamo v rokovacej sále alebo v posluchárňach, ktoré im budú k dispozícii. Podrobnejšie informácie nájdete v časti venovanej kandidátom na predsedu EK. Podrobnejšie informácie o debate nájdete tu.

Volebný týždeň v Bruseli

Priestory pre novinárov a audiovizuálne štúdiá a zariadenia budú akreditovaným novinárom k dispozícii v dňoch 23. - 27. mája. V nedeľu 26. mája sa priestory rokovacej sály EP pretransformujú na centrum, v ktorom budú zverejňované výsledky prieskumov vykonávaných pri východe z volebných miestností (tzv. exit-polls), predbežné volebné výsledky a vyhlásenia jednotlivých kandidátov.

Na vstup do priestorov Európskeho parlamentu bude počas volebného týždňa potrebná špeciálna akreditácia. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii tu.

Novozvolený Európsky parlament

Rokovania novozvolených poslancov o sformovaní politických skupín (poslaneckých klubov v EP) odštartujú v dňoch po 27. máji. Na vytvorenie politickej skupiny je potrebných 25 poslancov z minimálne jednej štvrtiny členských štátov. Politické skupiny musia informovať o svojom zložení do 24. júna.

Deviate funkčné obdobie Európskeho parlamentu sa začne 2. júla, keď sa poslanci zídu na ustanovujúcom zasadnutí nového EP v Štrasburgu. Počas tohto zasadnutia si plénum zvolí predsedu, štrnásť podpredsedov a piatich kvestorov EP a rozhodne o počte a veľkosti stálych parlamentných výborov.

Nová Európska komisia

Európska rada na základe výsledkov volieb do Európskeho parlamentu nominuje kvalifikovanou väčšinou kandidáta na post predsedu Európskej komisie, ktorý následne predstúpi pred poslancov. V prípade, že nominanta členských štátov odobrí absolútna väčšina všetkých poslancov EP, stane sa zvoleným predsedom Európskej komisie. V opačnom prípade členské štáty do mesiaca navrhnú iného kandidáta.

Členské štáty následne navrhnú svojich kandidátov na komisárov, ktorí sa budú spolu so zvoleným predsedom EK uchádzať ako celok o dôveru Európskeho parlamentu. Pokiaľ poslanci toto kolégium komisárov schvália, nová Komisia by sa mohla ujať svojho mandátu začiatkom novembra.

Podrobnejšie informácie nájdete tu alebo v infografike.

Ďalšie informácie:

Think tank EP: Dôležité udalosti v roku 2019

Think tank EP: Hospodársky výhľad na rok 2019