Voľby do Európskeho parlamentu: fakty a čísla 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Voľby do Európskeho parlamentu podliehajú ustanoveniam európskeho volebného zákona, ktorý bol novelizovaný v rokoch 2002 a 2018. Praktickú stránku organizácie volieb do EP upravuje vnútroštátna legislatíva, ktorá sa ešte môže v jednotlivých členských štátoch meniť. Účasť na voľbách je v niektorých členských štátoch povinná, niekde sa voľby konajú 23. mája, inde 25. mája či 26. mája, minimálny vek oprávnených voličov či kandidátov, ale aj prah zvoliteľnosti sa v jednotlivých štátoch líši. Viac informácií o vnútroštátnych predpisoch nájdete tu.

Zväčšiť obrázok: EPRS GRAPHIQUE MARS.png 
EPRS GRAPHIQUE MARS.png        
Počet poslancov za jednotlivé členské štáty v aktuálnom a budúcom funkčnom období EP 

Pravidelne aktualizované informácie o voľbách, volebných obvodoch a kandidátoch v jednotlivých členských štátoch, ako aj o možnostiach voľby zo zahraničia, sú k dispozícii na samostatnej webovej stránke EP.

Fakty o voľbách v rokoch 1979 - 2019

Podrobná publikácia Výskumnej služby EP (známej tiež ako Think tank EP či EPRS) prináša kľúčové fakty a čísla o Európskom parlamente: o tom súčasnom, ktorého funkčné obdobie je ohraničené voľbami v rokoch 2014 a 2019, ale aj o tom, ako vyzerala snemovňa v siedmich predchádzajúcich funkčných obdobiach od prvých priamych volieb do EP v júni 1979.

Okrem iného v nej nájdete grafy, tabuľky a číselné údaje týkajúce sa:

  • zloženia Európskeho parlamentu dnes a v minulosti,
  • nárastu počtu strán, ktoré sú v Parlamente zastúpené, a vývoja politických skupín,
  • nárastu počtu poslankýň EP,
  • volebných systémov využívaných jednotlivými členskými štátmi pri voľbách do EP,
  • účasti voličov v eurovoľbách v porovnaní s účasťou v národných voľbách,
  • celoročných nákladov EP v porovnaní s nákladmi iných parlamentov,
  • zloženia hlavných riadiacich orgánov EP a
  • štatistiky týkajúce sa legislatívnej a nelegislatívnej práce EP v rokoch 2009 - 2018.
  • Samostatné grafy a infografiky sú k dispozícii na stiahnutie tu.

Budúce zloženie Európskeho parlamentu

Po brexite sa počet poslancov EP zníži na 705. V prípade, že Spojené kráľovstvo zotrvá v Európskej únii do 2. júla 2019, Európsky parlament bude mať naďalej 751 poslancov, a to až do momentu vystúpenia krajiny z Únie.