Volebný týždeň v EP: informácie pre médiá  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Informácie pre novinárov o organizácii práce počas európskych volieb a volebnej noci, vrátane harmonogramu zverejňovania projekcií a výsledkov a ponuky služieb pre médiá.

Časový harmonogram zverejňovania volebných dát dňa 26. mája


Parlament bude v nedeľu od 18.00 hod. zverejňovať vnútroštátne prieskumy. Prvá projekcia rozdelenia kresiel v povolebnom EP - založená na dostupných informáciách z členských štátov - by mala byť k dispozícii približne o 20.15 hod. Projekcia bude aktualizovaná v priebehu celej volebnej noci na základe odhadov a oficiálnych výsledkov z členských štátov, predbežné celkové výsledky sa očakávajú približne o 23.15 hod.


Podrobný harmonogram zverejňovania odhadov a výsledkov je k dispozícii tu.


Audiovizuálna ponuka


Multimediálne centrum, Europe by Satellite (EbS) a obrazovky v rokovacej sále Európskeho parlamentu budú od štvrtka 23. mája prinášať zábery z volieb v celej EÚ - vrátane hlasovania predsedov EP, Európskej komisie a Európskej rady, lídrov politických skupín EP, kandidátov európskych politických strán na post predsedu EK a ďalších občanov. Projekcie rozdelenia kresiel v povolebnom EP a výsledky volieb budú k sprístupnené vo forme grafických animácií vo vysielacej kvalite.


Informácie o jednotlivých krajinách EÚ


Detailný súbor informácií o pravidlách a čase hlasovania, kandidátnych listinách, poslancoch EP uchádzajúcich sa o znovuzvolenie a výsledkoch predchádzajúcich volieb do EP v jednotlivých členských štátoch Únie sú k dispozícii tu. Neformálne informácie o predvolebnom dianí v členských štátoch prináša takzvaný Campaign Tracker.


Akreditácia


Novinári, ktorí majú záujem o vstup do priestorov Európskeho parlamentu v priebehu európskych volieb - vrátane držiteľov žltých medziinštitucionálnych preukazov - musia požiadať o osobitnú akreditáciu prostredníctvom online formulára. Špeciálna akreditácia bude nevyhnutná nielen počas volebnej noci dňa 26. mája, ale aj v dňoch 23. - 27. mája.


Lehota na podanie žiadosti o akreditáciu bola predĺžená, pričom všetky už odoslané žiadosti ostávajú v platnosti. Všetkým žiadateľom bude zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie ich žiadosti. Status žiadosti si však novinári môžu skontrolovať aj na internete, a to prostredníctvom registračnej webovej stránky, ktorú využili na podanie žiadosti.


Tel. kontakt na Centrum pre akreditáciu médií: (+32) 498 98 35 44


Preukazy špeciálnej akreditácie si môžu novinári vyzdvihnúť od 20. mája v kancelárii Centra pre akreditáciu médií v Bruseli (budova Paul-Henri Spaak, Rue Wiertz, vstup pre novinárov a návštevníkov, miestnosť PHS -1C029). Odporúčame vyzdvihnúť si preukaz čo najskôr, aby ste sa - v prípade záujmu o vstup až počas volebnej noci - vyhli dlhým radom a čakaniu dňa 26. mája.


Otváracie hodiny Centra pre akreditáciu médií:

  • Pondelok, 20. máj - piatok, 24. máj: 08.00 - 18.00 hod.
  • Sobota, 25. máj: 10.00 - 18.00 hod.
  • Nedeľa, 26. máj: 10.00 - 23.00 hod.Pracovné priestory pre médiá


Pre zástupcov médií budú vyčlenené pracovné priestory v rozsahu približne tisíc miest, ktoré sa budú nachádzať v rokovacej sále EP (PHS3A50), tlačovej miestnosti (PHS0B01), miestnosti Anny Politkovskej pre tlačové konferencie (PHS0A50) a miestnosti Anny Lindh (PHS1A02).


Súčasťou všetkých priestoroch pre novinárov budú obrazovky, ktoré v reálnom čase prinesú projekcie, ako aj priebežné a konečné výsledky volieb. Výsledky budú pravidelne aktualizované aj na webovej stránke https://vysledky-volby.eu/.


Novinárom budú počas volebnej noci k dispozícii aj tlačoví atašé, ktorí sa budú zdržiavať najmä v špeciálnom spravodajskom centre v priestore Yehudi Menuhin.


Parkovanie


Novinárom bude vyhradený istý počet parkovacích miest v garáži EP. Obmedzený počet povolení na vstup do garáže bude novinárom prideľovaný na základe toho, kto prv príde do akreditačného centra vyzdvihnúť si preukaz špeciálnej akreditácie.


Bary a jedálne: otváracie hodiny počas volebnej noci


Teplá kuchyňa:

  • Samoobslužná reštaurácia pre návštevníkov (budova PHS, -1. poschodie): 12.00 - 22.00
  • Stánok s biopotravinami „Les Filles‟ (budova ASP, prízemie): 15.00 - 22.00

Studená kuchyňa:

  • Bar Hemicycle (budova PHS, 3. poschodie): 10.00 - 24.00
  • Tlačový bar (budova PHS, prízemie): 10.00 - 24.00