Multimediálny obsah a služby 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Parlament ponúka širokú škálu bezplatných moderných multimediálnych nástrojov a služieb, ktoré by mali novinárom pomôcť pokrývať prácu zákonodarného zboru EÚ v predvolebnom období.

Televízne štúdio v Európskom parlamente v Bruseli  

Okrem iného ide o služby živého vysielania či vkladania videozáznamov na webové stránky. Televíznym a rozhlasovým novinárom je tiež možné poskytnúť kamery či štúdiá za účelom ich využitia pre vlastné prenosy či záznamy .

Multimediálny obsah

Novinárom je k dispozícii široká škála vysokokvalitného multimediálneho obsahu pripraveného na ďalšie použitie - vrátane tlačových správ, článkov, videí, infografík a fotografií. Podrobnejšie informácie nájdete v brožúre EP o multimediálnych produktoch a službách pre novinárov.

Audiovizuálne služby

Európsky parlament zabezpečuje živý prenos plenárnych zasadnutí a schôdzí jednotlivých výborov EP, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom satelitu či internetu - vo vysielacej alebo webovej kvalite. Živé prenosy nájdete na webovej stránke Multimediálneho centra EP.

Novinárom sú tiež k dispozícii televízne a rozhlasové štúdiá, štáby ENG (pre elektronické zhromažďovanie správ), ako aj stanovištia pre živé vystúpenia a fotoreportáže. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii tu.

Podkladové produkty

Výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS), známa tiež ako Think tank EP, poskytuje nezávislé, objektívne a spoľahlivé podkladové informácie, ktoré širokej verejnosti prinášajú prehľad o všetkých oblastiach politickej činnosti EP.

Štúdie, krátke správy a informačné prehľady parlamentného think tanku sú k dispozícii prostredníctvom webovej stránky či mobilnej aplikácie.

EPRS tiež ponúka bezplatnú databázu grafov, diagramov, tabuliek a máp so štatistickými údajmi, ktorých využívanie je slobodné pod podmienkou uvedenia Výskumnej služby Európskeho parlamentu ako zdroja. Materiály graficky spracovala EPRS na základe štatistických informácií zo zdrojov uvedených pri grafoch.

Volebný týždeň: špeciálna akreditácia

Všetci novinári a korešpondenti, ktorí majú záujem o vstup do Európskeho parlamentu v dňoch 23. - 27. mája, musia požiadať o špeciálnu akreditáciu. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii tu.