Projekcie rozdelenia kresiel v povolebnom Európskom parlamente  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Parlament prináša v spolupráci so spoločnosťou Kantar Public projekcie rozdelenia kresiel v novom EP medzi existujúce politické skupiny na základe predvolebných prieskumov v každom štáte EÚ.

Posledná predvolebná projekcia (vnútorný polkruh) v porovnaní so súčasným rozdelením kresiel©EP 

Nakoľko nie je možné predpovedať počet a zloženie politických skupín v povolebnom Európskom parlamente, projekcie rozdelenia mandátov v budúcom pléne sa zakladajú na štruktúre súčasného EP. Naznačujú teda, ako sa volebné preferencie - na základe aktuálnych prieskumov - premietnu do súčasnej politickej štruktúry Európskeho parlamentu.


Rozdelenie kresiel v EP na základe súčasných volebných preferencií v 27 členských štátoch. Percentá sa zobrazia po umiestnení kurzora na zodpovedajúcu časť koláčového grafu.

 

Kto patrí do skupiny ďalších poslancov

Od ostatných volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 sa na politických scénach viacerých členských štátov objavili nové politické zoskupenia, ktoré podľa dostupných predvolebných prieskumov majú šancu získať zastúpenie v novom EP. V súčasnosti nie sú tieto strany či hnutia súčasťou žiadnej politickej skupiny v EP. Pokiaľ nie sú členom ani žiadnej európskej politickej strany, v projekciách budú ich možné mandáty zaradené do kategórie ďalší (others). Nakoľko nie je možné predvídať, ku ktorej politickej skupine sa dané zoskupenie v prípade úspechu vo voľbách pridá, táto kategória je v grafe rovnomerne rozdelená medzi pravú a ľavú časť pomyselného polkruhového pléna.

Vývoj volebných preferencií v čase.


Využívanie verejne dostupných údajov z hodnoverných zdrojov

Všetky prieskumy volebných preferencií voličov, ktoré boli využité pri projekciách rozdelenia kresiel v povolebnom pléne EP, pochádzajú z verejne dostupných výstupov jasne identifikovateľných a hodnoverných výskumných inštitútov či agentúr v jednotlivých členských štátoch. Európsky parlament si žiaden z prieskumov nezadal. Správy k jednotlivých projekciám obsahujú zoznam všetkých využitých prieskumov a ich zdrojov, ako aj kľúčové údaje. Prehľad vyvíjajúcich sa volebných preferencií vo všetkých členských štátoch od začiatku roka 2018 je k dispozícii v samostatnom excelovskom súbore.

Prieskumy volebných preferencií pri voľbách do EP majú prednosť pred prieskumami, ktoré sa týkajú vnútroštátnych volieb. Pokiaľ je v danom období a krajine k dispozícii niekoľko prieskumov, dostupné dáta sa prerátajú tak, aby výstupným údajom bol priemerný výsledok danej politickej strany - bez váženia hlasov či iného algoritmického spracovania. Výsledky jednotlivých prieskumov a ich spriemerovania na základe výpočtu Oddelenia EP pre monitorovanie verejnej mienky budú k dispozícii v priloženom excelovskom súbore.

Výsledky prieskumov sú k dispozícii pre každý členský štát EÚ - kliknite na menu.

Každá projekcia je podrobnejšie rozpracovaná v Správe o vývoji na politickej scéne, ktorá je k dispozícii tu.

V prípade otázok a žiadostí o podrobnejšie informácie nás kontaktujte tu: dgcomm-pom@europarl.europa.eu