Tentoraz idem voliť 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Paneurópska občianska kampaň, ktorú spoluvytvárajú dobrovoľníci, si kladie za cieľ prilákať k voľbám do Európskeho parlamentu čo najviac ľudí.

voting_EU_EN_FB cover.png 

Európskym parlamentom v dvadsiatich štyroch jazykoch sprístupnená platforma tentorazidemvolit.eu má podporiť vyše tristotisíc dobrovoľníkov vo všetkých členských štátoch, ktorí sa podujali presviedčať ľudí o potrebe zúčastniť sa volieb do EP v dňoch 23. - 26. mája 2019.

Tentoraz idem voliť je nestranná iniciatíva zastrešujúca komunitu priaznivcov, ktorá sa zameriava na zvyšovanie demokratického povedomia pod heslom „Tentoraz už nestačí iba dúfať v lepšiu budúcnosť. Je načase, aby sme za ňu všetci prevzali zodpovednosť.‟

Občianska kampaň


Parlament vyzýva Európanov, aby sa na voľbách nielen zúčastnili, ale zároveň o nich hovorili a k účasti tak podnietili aj svoje rodiny, priateľov, susedov a širšie okolie.

#TentorazIdemVolit

Dobrovoľníci v rámci svojej kampane za európsku demokraciu využívajú sociálne médiá a organizujú rôzne akcie. S ľuďmi diskutujú o témach, ktoré sú pre nich dôležité, ako aj o budúcnosti EÚ pripomínajúc, že možné riešenia budú formulované práve na základe výsledku európskych volieb.


Demokracia naživo: Lokálne diskusie

Kancelárie Európskeho parlamentu vo všetkých členských štátoch plnia úlohu informačných centier prispôsobených miestnym potrebám. Verejnú debatu podporia ponukou miestnej platformy, organizovaním seminárov, či poskytovaním ľahko dostupných online nástrojov a informačných materiálov. Informačné služby ako Čo robí Európa pre mňa, Ask EP - Žiadosti občanov o informácie, odpovede na často kladené otázky, či iniciatíva Európskej komisie #EUandME, vďaka ktorým sa rýchlo dopátrate k hľadaným informáciám, sú dostupné vo všetkých jazykoch.

Kontakty pre médiá


Snaha aktivistov dostať Európanov k volebným urnám


Kampaň zamestnancov DHL podporujúca účasť v európskych voľbách 

Mimovládne organizácie, podniky, jednotlivci a partneri Európskeho parlamentu zorganizovali za ostatné mesiace viac ako dvetisíc podujatí, ktorý cieľom je primäť občanov k účasti na májových voľbách do Európskeho parlamentu.Akcie k najbližšom okolí

Stretnúť sa s najaktívnejšími dobrovoľníkmi v mieste Vášho pobytu môžete aj Vy. Všetky nadchádzajúce akcie sú k dispozícii na mape a na webovej stránke iniciatívy.

map google.bmp 

Ako sa zúčastniť volieb

Podrobné informácie o vnútroštátnych volebných pravidlách a termínoch, ako aj užitočné odkazy nájdete na samostatnej webovej stránke.

Nový kvíz o EÚ

Svoje vedomosti o Európskej únii si môžete otestovať prostredníctvom online kvízu. Vedomostný text je možné voľne zdieľať a ľahko umiestniť na webové stránky tretích strán.