Porodniški dopust: poslanci o nameri Komisije, da umakne direktivo 

Načrti za umik osnutka evropske direktive o porodniškem dopustu, ki se že štiri leta ne premakne z mrtve točke v Svetu, bodo tema razprave ob izjavah Komisije in Sveta v torek. Poslanci so oktobra 2010 dopolnili prvotni osnutek s podaljšanjem obveznega polno plačanega porodniškega dopusta s 14 na 20 tednov in uvedbo dveh tednov starševskega dopusta.

Prvotni predlog Evropske komisije je predvideval podaljšanje obveznega plačanega porodniškega dopusta s 14 na 18 tednov.


Starševski dopust


Parlament je leta 2010 dopolnil predlog tudi z možnostjo, da se očetom v času porodniškega dopusta matere otroka, omogoči vsaj dva tedna plačanega starševskega dopusta.


Ob tem so poslanci dodali še prepoved odpuščanja nosečih delavk v času od začetka nosečnosti do vsaj 6 mesecev po koncu porodniškega dopusta, ter določila o varovanju zdravja in varnosti nosečih žensk na delovnem mestu.


Ozadje


Komisija je oktobra 2008 predlagala pregleda veljavne zakonodaje (Direktiva 92/85) kot del svežnja ukrepov za zagotavljanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, ki temelji na konvenciji ILO o varstvu materinstva iz leta 2000. Oktobra 2010 je Evropski parlament zaključil prvo obravnavo predloga in predložil dopolnjeno zakonodajo v obravnavo Svetu EU.

 


IM-Press topic:

Procedure code: COD (2008)0193


Razprava: torek, 15. julij

Postopek: Izjavi Sveta in Komisije (brez resolucije)

 

#maternityleave