Razprava o nezadostnem financiranju letošnjih programov EU 

Pomanjkanje sredstev v proračunu EU za leto 2014, ki je brez primere doslej, bo osrednja tema popoldanske razprave v sredo s komisarjem Andrisom Piebalgsom in predstavniki Sveta. Poslanci so zaskrbljeni zaradi primanjkljaja za izvajanje programov, kot so raziskave in zaposlovanje (587 milijonov evrov), kohezijska politika (3 milijarde in 396 milijonov), podpora Ukrajini, pomoč sirskim beguncem in drugi instrumenti zunanje politike (651 milijonov) in ribištvo (106 milijonov).

Proračunski primanjkljaji so posledica prenizkega dotoka sredstev v zadnjih letih. Gre predvsem za projekte, ki so jih države članice že financirale in zdaj čakajo na povrnitev sredstev od Komisije.


Evropski parlament je pozval Svet, naj odobri dodatne 4,74 milijarde evrov za nujno premostitev razlik v plačilih, da bi Komisija lahko izpolnila svoje zakonske obveznosti. V sredo, 9. julija, Svet ni dosegel dogovora o predlogu spremembe proračuna v ta namen

 

Razprava: sreda, 16. julij

Postopek: Izjavi Sveta in Komisije


#EUbudget