Pošiljanje SMS sporočila, elektronske pošte ali klic iz mobilnega telefona v tujini od 15. decembra 2015 naprej ne bi smeli stati več kot enake mobilne storitve v domači državi. To izhaja iz predloga zakonodaje, ki so jo 18. marca v odboru za industrijo potrdili poslanci. Sicer je Evropska unije stroške gostovanja v mobilnih omrežjih postopoma zniževala od leta 2007 naprej.

Preden stopijo v veljavo, morajo nova pravila potrditi še države članice, na plenarnem zasedanju se bo moral o njih izreči tudi celoten Parlament.


Uporabniki mobilnih storitev zaradi uredb EU o zniževanju cen roaminga danes v povprečju za pošiljanje SMS sporočil in klice v tujini plačujejo 80 odstotkov manj kot leta 2007, prenos podatkov pa je za 91 odstotkov cenejši. Kljub temu 28 odstotkov uporabnikov mobilnih naprav te v tujini še vedno izključi, da bi se tako izognili stroškom gostovanja.


Grafikon prikazuje omejitve cen roaminga v evrskih centih na minuto, na tekstovno sporočilo in na megabajt. pomeni odhodni klic, pomeni prejeti klic.