Štiri koristi novega dogovora za potrošnike 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Deli to stran: 

Ko gre za nakupovanje, meje postajajo vse manj pomembne. Evropejci zato želijo, da se lahko ne glede na mesto nakupa zanesejo na visoke standarde zaščite potrošnikov.

Visoki standardi zaščite potrošnikov ne glede na kraj nakupa  


17. aprila je parlament izglasoval nova pravila, ki izboljšujejo transparentnost na področju spletnih nakupov ter preprečujejo sporne prakse t.i. dvojne kakovosti izdelkov.


Nov dogovor za potrošnike želi izničiti številne razlike v obsegu zaščite potrošnikov, ki sedaj obstajajo med državami v Evropski uniji, s čimer bi po vsej Evropi dosegli enake pravice in zaščito.


Dogovor vključuje možnost vložitve kolektivnih tožb ter vpeljuje višje kazni za korporacije, ki kršijo pravila zaščite potrošnikov. Ob tem se obseg zaščite tudi povečuje na področja, ki jih evropski zakoni do sedaj niso obravnavali; pravila tako pokrivajo tudi spletne storitve ter v zadnjem času zelo aktualno dvojno kakovost izdelkov.#1: Večja zaščita ob nakupih prek spleta

Ob nakupovanju preko spleta boste morali biti jasno obveščeni o tem, kdo izdelek ali storitev prodaja. To pomeni, da mora biti razvidno, ali izdelek ponuja profesionalen in pooblaščen prodajalec ali pa posameznik. Razlika je lahko pomembna, saj v primeru zapletov, vrnitev izdelkov, reklamacij ali pritožb za ti dve kategoriji veljajo drugačni predpisi.


Nov dogovor za potrošnike prinaša tudi večjo transparentnost rezultatov spletnih iskanj. Ne glede na to, kateri iskalnik ali spletno trgovino uporabljate, bo moralo biti iz rezultatov jasno razvidno, ali se določeni izdelki in storitve med rezultati iskanja pojavljajo visoko zaradi tega, ker so za takšno pozicijo plačali.


Razširjena je tudi zaščita potrošnikov, ki uporabljajo »brezplačne« digitalne storitve pri katerih uporabniki v zameno za brezplačno uporabo storitve dovolijo zbiranje, obdelavo in prodajo svojih osebnih podatkov. Uporabniki takih storitev bodo lahko, podobno kot pri plačljivih digitalnih storitvah, v prvih dveh tednih brez posledic odstopili od pogodbe, če se z uporabo njihovih osebnih podatkov ne bodo strinjali..


Preverite tudi, kaj je EU storila za odpravo geoblokiranja in preusmeritev ter kako je v letu 2018 olajšala vaše digitalno življenje.#2: Možnost kolektivne tožbe v vseh državah EU

V primeru, da je večje število ljudi oškodovanih zaradi nepoštenih praks enega podjetja, bo v vseh državah EU možno vložiti kolektivno tožbo ali zahtevo po odškodnini, popravilu ali zamenjavi izdelkov. Takšna možnost je do sedaj že obstajala v nekaterih državah, sedaj pa bo možna povsod, prav tako pa bo mogoče organizirati tudi skupno zahtevo v imenu potrošnikov na območju več držav, torej mednarodno.


Prav tako bo po vsej EU izenačena pravica do zahtev za odškodnino ali odstop od pogodbe v primeru nepoštenih poslovnih praks, kot na primer ob agresivnem in zavajajočem oglaševanju.#3: Strožje kazni za kršitelje

Organi, pristojni za varstvo potrošnikov, niso vedno uspešni pri ukrepanju zoper podjetja, ki z nepoštenimi poslovnimi praksami oškodujejo veliko število ljudi, pogosto v več evropskih državah.


Obseg in višina kazni za kršitelje se v različnih državah razlikuje, pogosto pa je glede na obseg oškodovanja potrošnikov kazen prenizka in podjetja ne odvrne od takšnega delovanja.


Nova pravila bodo organom, pristojni za varstvo potrošnikov, omogočila uvedbo efektivnejših sankcij, ki bodo sorazmerne z obsegom kršitev.

Dvojna kakovost živil: izdelki iste blagovne znamke se v različnih državah razlikujejo ©AP images/European Union-EP  

#4: Omejevanje dvojne kakovosti izdelkov

Pogosta nepoštena praksa je oglaševanje izdelkov pod istim imenom, izgledom in blagovno znamko, čeprav se ti izdelki v različnih državah po kakovosti in sestavi močno razlikujejo.


V zadnjem času je prišlo do razkritij dvojne kakovosti izdelkov pri številnih blagovnih znamkah iz prehrambne industrije, kjer ljudje niso vedeli, da v svoji državi ob nakupu priznanih blagovnih znamk za isto ali še višjo ceno kupujejo izdelke slabše kakovosti.


V skladu s temi razkritji bo nov dogovor za potrošnike po sledi priporočil Evropske komisije iz leta 2017 posodobil direktivo o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu.


Več o pobudah Evropskega parlamenta za odpravo dvojne kakovosti izdelkov.Naslednji koraki

Države bodo določila direktive prenesle v svojo zakonodaja v roku dveh let.