Kako deluje trgovinska politika EU? 

 
 

Deli to stran: 

Kakšna je evropska trgovinska politika? Zakaj je v globaliziranem svetu pomembna? Spoznajte, kako deluje ena izmed najkompleksnejših skupnih evropskih politik.

Busy port of Antwerp - ©AP Images/European Union-EP  

Zakaj je evropska skupna trgovinska politika pomembna?


Gospodarsko globalizacijo zaznamujeta vse intenzivnejša mednarodna trgovina in vedno večja soodvisnost svetovnih gospodarstev. Skupna evropska trgovinska politika je orodje, s katerim se lahko odzovemo na izzive globalizacije in njen potencial spremenimo v konkretne koristi.


Svetovna trgovina je igra velikih. Trgovinska politika EU majhnim državam omogoča bistveno večji vpliv v bilateralnih pogajanjih in v mednarodnih organizacijah (na primer v Svetovni trgovinski organizaciji), kot bi jo države sicer imele s svojimi ločenimi trgovinskimi politikami. Skupna trgovinska politika tudi omogoča več poslovnih priložnosti za evropska podjetja, saj omejuje ovire, kot so tarife in kvote ter zagotavlja pošteno konkurenčno okolje.


Skupen nastop je ključnega pomena za evropsko gospodarstvo, saj vpliva na gospodarsko rast in zaposlovanje. Več kot 36 milijonov služb v EU je namreč odvisnih od izvoza izven Evropske unije. V povprečju vsaka milijarda izvoza izven EU podpira več kot 13.000 evropskih služb.


Več o vlogi Evrope v svetovni trgovini preverite v infografiki.Kako deluje trgovinska politika EU?


Evropska trgovinska politika pokriva trgovanje z izdelki in storitvami, neposredne tuje investicije, komercialne vidike osebne lastnine (npr. patente) in javno naročanje.


Sestavljena je iz treh glavnih elementov:

  • trgovinski sporazumi s tretjimi državami, s katerimi odpiramo nove trge in ustvarjamo priložnosti za evropska podjetja,
  • trgovinska pravila, s katerimi evropske proizvajalce ščitimo pred nepošteno konkurenco in
  • članstvo EU v Svetovni trgovinski organizaciji, ki predpisuje mednarodna trgovinska pravila. Posamične države so prav tako članice organizacije, vendar pa se Evropska komisija v njej pogaja v skupnem imenu.Trgovinski sporazumi


EU s tretjimi državami izpogaja trgovinske sporazume, s katerimi si zagotovi ugodnejše pogoje trgovanja. Obstaja več vrst sporazumov:

  • trgovinski režimi, ki se uporabljajo za države v razvoju v Pacifiku, na Karibih in v Afriki,
  • prostotrgovinski sporazumi z razvitimi državami,
  • sporazumi, ki dopolnjujejo širše politično sodelovanje (na primer sodelovanje z mediteranskimi državami).

Sporazumi si prizadevajo odpraviti ali zmanjšati tarife in zagotoviti ugodne pogoje za investicije.


Več o tem, katere sporazume je sklenila EU.Regulacija trgovine


V Evropski uniji veljajo pravila, ki podjetja ščitijo pred nepošteno konkurenco, kot na primer pred dumpingom ali subvencijami, ki omogočajo mnogo nižje cene kot jih imajo primerljivi evropski izdelki. Slednji se včasih soočajo tudi z visokimi carinami in tarifami, kar otežuje trgovanje in konkurenčnost evropskih podjetij. Take prakse so za tuja podjetja, ki želijo vstopiti na evropski trg, prepovedane.


Neposredne tuje naložbe v Evropo so prav tako regulirane, saj lahko predstavljajo varnostno tveganje. Februarja 2019 je Evropski parlament sprejel mehanizem za obvezno varnostno preverjanje velikih naložb tretjih držav v strateško pomembne panoge, s katerim lahko preprečimo naložbe, ki škodujejo evropskim strateškim interesom.


Trgovinske vojne: kako naj se EU odzove na nepoštene carine?Evropa in Svetovna trgovinska organizacija


V Svetovno trgovinsko organizacijo je včlanjenih več kot 160 držav, kar predstavlja 98 % svetovne trgovine. Njen namen je oblikovati mednarodna pravila, po katerih se ravnajo države, s tem pa zagotoviti predvidljivost in stabilnost svetovne trgovine.


Evropska unija je velika zagovornica Svetovne trgovinske organizacije in je odigrala ključno vlogo pri vzpostavljanju svetovnih trgovinskih pravil. Skupen evropski nastop ji s trgom, velikim 500 milijonov ljudi, zagotavlja mnogo večjo moč in vpliv, kot bi jo sicer lahko imele posamične države članice.


Več o Evropski uniji in Svetovni trgovinski organizacijiKdo oblikuje evropsko trgovinsko politiko?


Skupna trgovinska politika v izključni pristojnosti Evropske unije, kar pomeni, da EU v imenu držav članic sprejema trgovinske sporazume in oblikuje trgovinsko zakonodajo.


Po Lizbonski pogodbi (2007) evropsko zakonodajo na področju trgovine in investicij oblikujeta Evropski parlament, ki zastopa interese ljudi, in Evropski svet, ki zastopa interese držav članic. Mednarodni trgovinski sporazumi lahko stopijo v veljavo le, ko jih z glasovanjem potrdi Evropski parlament.