Poslanci na zaslišanju s Christine Lagarde, kandidatko za novo vodjo ECB  

 
 

Deli to stran: 

Kandidatka za vodjo Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde prihaja v Evropski parlament, kjer bo odgovarjala na vprašanja poslancev.

Kandidatka za vodjo Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde  

Sredino zaslišanje poslancem odbora za ekonomske in monetarne zadeve omogoča, da ocenijo kandidatkine sposobnosti za vodenje Evropske centralne banke.


Zaslišanje so bo pričelo ob 10:30, spremljate ga lahko v neposrednem spletnem prenosu. Člani odbora za ekonomske in monetarne zadeve bodo nato na podlagi zaslišanja popoldan glasovali o podelitvi priporočila kandidatki. Če bo Christine Lagarde pridobila pozitivno mnenje pristojnega odbora, ga morajo nato potrditi še vsi evropski poslanci na septembrskem plenarnem zasedanju parlamenta.


Christine Lagarde so julija letos kot naslednico trenutnega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija, mandat se mu izteče 1. novembra, predlagali evropski voditelji. Lagarde od leta 2011 vodi mednarodni denarni sklad, pred tem pa je zasedala več ministrskim mest v francoski vladi, med drugim je bila med leti 2007 in 2011 odgovorna za področja gospodarstva, financ in industrije.


Predsednika ECB za osemletni mandat brez možnosti podaljšanja predlagajo voditelji evropskih držav, potrditi pa ga mora Evropski parlament. Mnenje parlamenta sicer ni obvezujoče, vendar pa za kandidata pomeni demokratično legitimacijo s strani evropskih državljanov neposredno izvoljene ustanove.


Če bo potrjena, bo Christine Lagarde prva ženska na čelu Evropske centralne banke, kar sledi priporočilom Evropskega parlamenta, ki je z resolucijo pozval k uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU.


Evropski parlament in ECB


Politična neodvisnost njenega delovanja je temeljni princip Evropske centralne banke. Ločitev denarne politike od neposrednega političnega vpliva ECB omogoča, da zasleduje ukrepe zagotavljanja stabilnosti cen in inflacije ne glede na trenutne politične interese. ECB ne sme zahtevati ali sprejemati navodil od nobene institucije, vlade ali drugega organa. Vladam držav članic in drugim institucijam EU prav tako ni dovoljeno vplivati na sprejemanje odločitev v ECB.


Vendar pa je nujno dopolnilo neodvisnosti centralne banke njena demokratična odgovornost. Zato ECB svoje odločitve in razloge zanje pojasnjuje državljanom EU in njihovim izvoljenim predstavnikom. Predsednik ECB se med drugim udeležuje četrtletnih zaslišanj pred Odborom Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve, t.i. monetarnega dialoga.


Člani Evropskega parlamenta lahko na ECB naslovijo tudi pisna vprašanja, predsednik ECB pa njihovo letno poročilo vsako leto predstavi na plenarnem zasedanju parlamenta.