Zavrnitev mednarodnega sporazuma proti ponarejanju ACTA je bila prav gotovo najbolj odmevna poteza Evropskega parlamenta v prvi polovici letošnjega leta. A poslanci tudi drugače niso sedeli križem rok: sprejeli so vrsto ambicioznih zakonodajnih predlogov za uravnoteženje javnih financ držav EU, finančne trge pa so se namenili obrzdati z davkom na finančne transakcije in strožjimi pravili za nagrade bankirjem.

Potem ko je skoraj tri milijone Evropejcev podpisalo peticijo proti ACTA, so poslanci julija sporni sporazum zavrnili. To pomeni, da v EU ne bo mogel stopiti v veljavo. Parlament je s tem izrazil svoje zadržke v zvezi s sporazumom, ki bi utegnil po mnenju mnogih ogroziti svobodo spleta.


Parlament je nadaljeval svoje delo v zvezi z gospodarskim upravljanjem v EU. Strožja pravila v zvezi s proračunskimi primanjkljaji in javnim dolgom držav EU ter posodobljena zakonodaja o nadzoru nad javnimi financami držav območja evra so med glavnimi dosežki Parlamenta v prvi polovici leta.


Poslanci so se posvetili tudi trgu stanovanjskih posojil, katerega nepreglednost in tveganost je eden izmed vzrokov krize. Parlament je sprejel pravila za večjo preglednost trga in zaščito posojilojemalcev.


Pod drobnogledom poslancev so se znašle tudi nagrade bankirjev, ki lahko znašajo tudi 10-kratnik njihove plače. Po mnenju Parlamenta to predstavlja spodbudo za sklepanje tveganih poslov, zato želi poročevalec Otmar Karas razmerje med plačami in nagradami določiti pri 1:1.


Večina poslancev podpira tudi uvedbo davka na finančne transakcije, ki bi lahko obrzdal špekulativno trgovanje z vrednostnimi papirji, v proračune držav EU pa prinesel tudi milijarde novih prihodkov.


S strožjimi pravili se bodo morale soočiti tudi bonitetne agencije. Poslanci želijo zmanjšati odvisnost finančnih trgov od njihovih ocen, izboljšati bi morali po njihovem mnenju tudi preglednost njihovega delovanja in okrepiti njihovo neodvisnost.


V prvi polovici leta je Parlament sprejel direktivo, katere cilj je zagotoviti, da bodo vozniki tovornjakov resnično počivali toliko časa, kolikor to zahteva zakonodaja. Novi tahografi naj bi povečali varnost na cestah, hkrati pa olajšali breme birokracije za prevozniška podjetja.


Potrošniki bi lahko svoje pravice kmalu uveljavljali mimo sodišč, saj želi Parlament z novo zakonodajo olajšati uporabo alternativnih mehanizmov za reševanje sporov.Uporaba mobilnih telefonov v EU je od 1. julija znova cenejša. Parlament je v pogajanjih z državami EU namreč uspel uveljaviti novo znižanje cen mobilnega gostovanja v tujini.


Žrtve kaznivih dejanj bi morale nekatere temeljne pravice uživati ne glede na to, v kateri državi EU živijo, so menili poslanci v razpravah o tem vprašanju v odboru za pravosodje.


Parlament je sprejel tudi resolucijo, v kateri od držav EU zahteva, da bolj učinkovito uresničujejo zakonodajo o dobrem počutju živali.