Poslanec La Via zaskrbljen zaradi primanjkljaja v proračunu EU za leto 2013 

 
 
Poslanec Giovanni La Via 

V času, ko ima politika varčevanja vse več kritikov, je vztrajanje Parlamenta pri poravnavi računov za projekte, ki se financirajo iz proračuna Evropske unije, samoumevno. A vse kaže, da države, ki so že vložile denar v evropske projekte, prispevka iz malhe EU ne bodo tako zlahka dobile. O tem, kako poplačati neporavnane račune iz leta 2012 z letošnjim proračunom, smo se pogovarjali s poročevalcem za proračun EU za leto 2013, italijanskim poslancem Giovannijem La Vio (EPP).

V tem trenutku se države EU s Parlamentom pogajajo o dopolnilih za letošnji proračun, ki bi omogočila poravnavo računov iz leta 2012 in se izogniti primankljaju.


Evropska komisija je predlagala dopolnila k letošnjemu proračunu, ki bi ga povečala za 11,2 milijardi evrov. Bo to dovolj za poravnavo računov iz leta 2012 in predvidenega primanjkljaja za leto 2013?


Predlog Komisije podpiram, a vseeno menim, da predlagano povečanje proračuna ne bo zadostovalo za pokritje vseh potreb do konca leta 2013.


Parlament pred začetkom pogajanj o večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2014-2020 od držav članic zahteva pokritje primanjkljajev v proračunih za leti 2012 in 2013.


Med večletnim finančnim okvirom in proračunom EU za leto 2013 je jasna povezava. Želimo se izogniti primanjkljajem, ki bi jih nato morali prenašati v proračune za naslednja leta. Parlament se bo o finančnem okviru začel pogajati šele potem, ko bo sprejet dopolnilni proračun, ki bo pokril pretekle in sedanje primanjkljaje.


Parlament, Komisija in Svet EU so decembra lani podpisali izjavo, v kateri so se zavezali k poravnavi računov za leto 2012 in pokritju letošnjega primanjkljaja.


Ta skupna izjava je del zakonodaje o proračunu EU za leto 2013. Vse ustanove bi jo morale v duhu medsebojnega spoštovanja in sodelovanja spoštovati.


Iz naslova kohezijske politike je bilo v letošnji proračun prenesenih 16,2 milijarde obveznosti od lani. Primanjkljaj se obeta tudi letos. So evropski programi ogroženi?


V tem trenutku ne, se pa moramo izogniti težavam v prihodnje. To pomeni, da moramo sprejeti dopolnilni proračun za leto 2013.