Poslanci so na februarskem plenarnem zasedanju Parlamenta v Strasbourgu, ki je potekalo med 3. in 6. februarjem, potrdili zakonodajo o zapornih kaznih za kazniva dejanja zlorabe finančnih trgov. Podprli so tudi t.i. poročilo Lunacek, ki poziva k oblikovanju strategije za zaščito pravic skupnosti LGBTI v Evropski uniji. Parlament je obiskal italijanski predsednik Napolitano, poslanci pa so kritizirali Rusijo zaradi političnega in gospodarskega pritiska na sosednje države.

Italijanski predsednik Giorgio Napolitano je v nagovoru poslancem posvaril pred nacionalnimi egoizmi in se zavzel za tesnejše evropsko povezovanje.


Parlament je pozval k oblikovanju časovnega načrta ukrepov za boj proti homofobiji in zaščito pravic skupnosti lezbijk, gejev, transseksualnih oseb in interseksualcev (LGBTI). Kar 47 odstotkov pripadnikov LGBTI je namreč v EU občutilo diskriminacijo. Podobni načrti so že bili oblikovani za Rome in invalide.


Države EU bi morale sprejeti sankcije in zamrzniti premoženje osebam, odgovornim za uboje protestnikov v Ukrajini, so zahtevali poslanci. Kritizirali so tudi Rusijo zaradi gospodarskih in političnih pritiskov, ki jih izvaja nad svojimi sosedami.


Parlament je potrdil zakonodajo, ki ureja vzajemno priznavanje javnih listin v EU. Gre za dokumente, kot so potrdila o rojstvu, zakonski zvezi in nekaznovanju.


Za trgovanje na podlagi notranjih informacij in manipulacije finančnih trgov bi morala biti v državah EU v prihodnje zagrožena zaporna kazen najmanj štirih let, so menili poslanci, ko so potrdili predlog zakonodaje o kazenskih sankcijah za zlorabo finančnih trgov.


Davkoplačevalci ne bi smeli biti tisti, ki bi nosili stroške reševanja bank, so pri potrditvi mandata pogajalcem Parlamenta za pogajanja o enotnem postopku reševanja bank z državami članicami zahtevali poslanci.


Parlament je potrdil nova pravila v zvezi s povračili stroškov letalskim potnikom, katerih leti so bili odpovedani ali so imeli zamudo. Le dvema odstotkoma potnikov v EU, ki so zahtevali povračilo, so stroški tudi povrnjeni.


Zakonodaja o enotnem sistemu licenciranja glasbe bo potrošnikom omogočila dostopanje do spletne glasbe po vsej EU.


Sezonski delavci iz tretjih držav morajo uživati boljše pogoje življenja in bivanja, kar bo zagotovila nova zakonodaja, ki jo je potrdil Parlament. Vsako leto pride na delo v EU 100.000 delavcev iz tretjih držav.


Poslanci so potrdili novo partnerstvo med Grenlandijo, Dansko in EU, ki ureja izkoriščanje naravnih virov na vzdržen način in tako ohranja občutljivo arktično okolje. Grenlandija bo, ko gre za trgovanje z diamanti, obravnavana kot del EU.