Če bi se države članice odločile za še tesnejše sodelovanje na ravni Evropske unije, bi lahko to evropskemu gospodarstvu prineslo 800 milijard evrov, kar je šest odstotkov dananšnjega BDP unije. To je rezultat študije Evropskega parlamenta, ki še ugotavlja, da bi samo vzpostavitev entonega digitalnega trga EU prineslo 260 milijard evrov. To je več kot celoten BDP Danske v letu 2014.

Več o rezultatih študije v infografiki in na povezavi na desni strani tega prispevka.