Zmagovalci 

Our Europe (Naša Evropa) je danski projekt, v okviru katerega so mladi Danci obiskali svoje vrstnike v 24 državah Evropske unije. Živeli so v njihovih domovih in tam posneli uro dolge pogovore o izzivih, s katerimi se srečujejo v svojih življenjih. Med 28 projekti iz vseh držav EU je drugo nagrado dobil nizozemski JouwDelft & Co., tretjo pa ciprski Employment4U.

Dobitniki nagrad so bili razglašeni v nemškem Aachnu. Zmagovalnemu danskemu projektu je nagrado podelila podpredsednica Evropskega parlamenta Anni Podimata.


V okviru projekta Naša Evropa so tako mladi svoje pogovore z vrstniki objavili v radijskih oddajah, članki o njihovih izkušnjah iz potovanja EU so dostopni na njihovi spletni strani, kjer se nahajajo tudi video prispevki.


Nizozemski projekt JouwDelft & Co. se je posvetil organizaciji konference o zmanjševanju brezposelnosti mladih v EU. Udeleženci so iskali rešitve na lokalni ravni, ki jih bodo predstavili tudi evropskim poslancem. V okviru projekta so vzpostavili stike z vrstniki iz 10 držav EU. Nagrado je projektu podelil nekdanji predsednik Parlamenta Hans -Gert Pöttering


Employment4U iz Cipra je dobil tretjo nagrado, ki jo je podelil župan Aachna Marcel Philip. V okviru projekta je bilo organizirano izobraževanje za mlade, ki je združilo 26 mladih iz devetih držav EU.


V slovenskem tekmovanju je nagrado dobil Projekt 668.


O nagradi


Namen evropske mladinske nagrade Karla Velikega je spodbuditi razvoj evropske zavesti med mladimi ter njihovo vključevanje v projekte evropskega povezovanja. Nagrado prejmejo projekti mladih, ki krepijo razumevanje, spodbujajo razvoj skupnega občutka evropske identitete ter prikazujejo praktične primere Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost.


Evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega vsako leto skupaj podelita Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna.


Najboljši projekt je prejel 5000 evrov nagrade, drugo in tretjeuvrščena pa 3000 in 2000 evrov.