V sedanjem sklicu EP je sedem političnih skupin  

Po evropskih volitvah se bodo izvoljeni poslanci pridružili političnim skupinam v Parlamentu. Te združujejo poslance, ki delijo podobne politične cilje in ideje, ne glede na njihovo državljanstvo. Politična skupina mora imeti najmanj 25 članov, ki prihajajo iz sedmih držav Evropske unije. Kdo pripada kateri politični skupini in koliko jih bo v naslednjem sklicu Parlamenta, mora biti jasno še pred 1. julijem, ko bodo poslanci zasedali na ustanovni seji.

Politične skupine imajo v Parlamentu pravice do nekaterih ugodnosti. Tako sodelujejo pri oblikovanju dnevnega reda Parlamenta, odločanju o imenih njegovega predsednika in podpredsednikov, pomembno vlogo imajo tudi pri imenovanju predsednikov odborov Parlamentain poročevalcev o zakonodaji.


Ko enkrat poslanci ustanovijo politično skupino, morajo o tem obvestiti predsednika Parlamenta in mu posredovati njeno ime, sestavo in imena predsedujočih.


V Parlamentu sicer sedijo tudi poslanci, ki ne pripadajo nobeni politični skupini.


V Parlamentu, ki se zdaj poslavlja, je sedem političnih skupin, v katerih sedijo poslanci, ki so člani 100 političnih strank iz vseh 28 držav EU.