Konferenca predsednikov se je nazadnje sestala 27. maja 2014, dva dni po izvolitvi novega parlamenta.  

Konferenco predsednikov sestavljajo vodje političnih skupin in predsednik EP in je sestavni del parlamentarnega življenja. Pa veste, kaj točno počne? Če ste odgovorili pritrdilno, si zaslužite čestitke, saj ste strokovnjak za Parlament. Za vse, ki to nismo, je v nadaljevanju povzetek, kako vse konferenca vpliva na delo Parlamenta.

Sestavljajo jo vodje političnih skupin, predsednik Parlamenta in samostojni poslanec (torej tak, ki ne pripada nobeni politični skupini). Ta lahko sodeluje na sejah konference predsednikov, ne more pa glasovati. Sklepi se sprejmejo s soglasjem ali glasovanjem, glas vsakega od vodij pa se ponderira glede na število poslancev v njegovi politični skupini – več poslancev namreč pomeni večji vpliv.


Pristojnosti


– Konferenca odloča o organizaciji dela Parlamenta in o njegovih odnosih z drugimi institucijami.


– Odloča, o čem se bo razpravljalo na plenarnem zasedanju in organizira čas za govor poslancev med delnim zasedanjem.


– Določi sestavo parlamentarnih odborov (število poslancev iz vsake od političnih skupin) in teme, na katere se bodo osredotočali.


– Konferenca je pristojna, da odborom odobri predloge samoiniciativnih poročil, torej poročil, ki jih poslanci pripravijo, ker jih neka tema zanima.


– Konferenca izbere tudi dobitnika nagrade Saharova za svobodo misli izmed kandidatov, ki jih predlagata odbora za zunanje zadeve in razvoj.