Koliko denarja se steče v proračun EU s prispevki držav članic unije? Za kaj se ta denar porabi? Pripravili smo aplikacijo, ki vam bo pomagala najti odgovore na ta vprašanja. Osvežena je s proračunskimi podatki Evropske komisije za leto 2015.

Izdatki EU v Sloveniji so leta 2015 znašali 940 milijonov evrov, od katerih se je 625 milijonov (66 odstotkov) porabilo za regionalno politiko (kohezijski in strukturni skladi). To je znatno več od povprečja EU (39 odstotkov). Izdatki za kmetijstvo so predstavljali 20 odstotkov ali 191 milijonov evrov. Ta delež je pod evropskim povprečjem (43 odstotkov). Za raziskave in razvoj je šlo 76 milijonov evrov (8 odstotkov), povprečje v EU pa je 10 odstotkov.


Slovenija je leta 2015 prispevala v proračun EU 341 milijonov evrov ter za Unijo pobrala 84 milijonov evrov carin in kmetijskih dajatev, od katerih je lahko obdržala 25 odstotkov kot upravno takso.


Celoten prikaz proračuna EU ali zgolj podatke za posamezne države lahko vključite tudi na svojo spletno stran. Klikinite na gumb </> in skopirajte kodo.


Vsakoletni proračun EU mora upoštevati omejitve, ki mu jih nalaga dolgoročni finančni okvir EU 2014-2020.