Brexit: ukrepi za omilitev posledic izstopa brez dogovora  

 
 

Deli to stran: 

Če VB zapusti EU brez sklenjenega dogovora, bo to vplivalo na ljudi in podjetja po vsej Evropi. Zato je EU sprejela ukrepe za omilitev posledic neurejenega izstopa.

EU je oblikovala začasne ukrepe, da zaščiti interese svojih državljanov in podjetij, ki jih bo brexit prizadel.  

Evropska unija je večkrat poudarila, da podpira urejen izstop Združenega kraljestva iz EU. Izpogajala je sporazum o izstopu, ki omogoča, da lahko obe strani tudi po brexitu sodelujeta na nekaterih za ljudi in podjetja pomembnih področjih.


Vendar pa se pri sporazumu zapleta v Veliki Britaniji, kjer se politika o njegovem sprejemu ni uspela poenotiti. Zato je EU sprejela paket ukrepov za omilitev negativnih posledic za ljudi in gospodarstvo v primeru izstopa brez dogovora.


Takšni ukrepi ne morejo nadomestiti prednosti, ki jih prinaša članstvo v EU. Gre za začasne in enostranske ukrepe, ki jih je EU oblikovala zato, da zaščiti interese svojih državljanov in podjetij, ki jih bo brexit prizadel. Nekateri izmed njih za polno uveljavitev potrebujejo sodelovanje Velike Britanije.


Dolgoročnejše rešitve so odvisne od pripravljenosti Velike Britanije na pogovore in sodelovanje z EU.Ukrepi, ki jih je sprejela Evropska unija:Vizumi

Britanci bodo v Evropsko unijo lahko ob potovanjih za kratek čas vstopili brez vize pod pogojem, da bo Velika Britanija to omogočila tudi evropskim državljanom.


Letalstvo

Britanske letalske družbe bodo lahko še naprej nudile svoje storitve v Evropski uniji pod pogojem, da bo Velika Britanija to omogočila tudi evropskim družbam, ki letijo na njeno ozemlje.


Železniški promet

Veljavnost železniških varnostnih pooblastil bo podaljšana, tako da bodo vlaki med Evropsko unijo in Veliko Britanijo lahko še naprej vozili. Ukrep bo stopil v veljavo samo v primeru, da za evropske vlake enako stori tudi Velika Britanija.


Cestni promet

Tovornjaki in avtobusi iz Velike Britanije bodo še naprej lahko opravljali svoje storitve med VB in EU pod pogojem, da VB podoben dostop odobri evropskim prevoznikom.


Socialna varnost

Državljani EU v VB in državljani VB v EU bodo obdržali socialne prejemke in pravice, ki so jih pridobili pred izstopom Velike Britanije iz EU.


Erasmus+

Evropski študenti in profesorji, ki trenutno opravljajo programe študijske mobilnosti v Veliki Britaniji v okviru programa Erasmus+, jih bodo lahko zaključili.


Mirovni proces na Severnem Irskem

Financiranje mirovnih programov na Severnem Irskem se bo nadaljevalo vsaj do leta 2020 z namenom podpore procesom sprave, ki so se pričeli s sporazumom iz Belfasta (t.i. Good Friday Agreement).


Ribolov

Če bo Velika Britanija evropskimi ribičem dovolila dostop do njihovih vod, bo to storila tudi EU. V tem primeru je pripravljen enostaven postopek za pridobitev mednarodnih ribolovnih dovoljenj. Tak sistem bo v veljavi do konca leta, do takrat tudi ostajajo veljavne obstoječe kvote za količino dovoljenega ulova.


V primeru, da Velika Britanija ne bo odobrila dostopa do ribolovnih vod, bodo evropski ribiči lahko prejeli kompenzacijo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.


Obramba

Evropska podjetja v sektorju bodo v Veliko Britanijo lahko še naprej izvažala določene izdelke za civilno in vojaško uporabo.
NEKATERA PODROČJA PO BREXITU OSTAJAJO BREZ POSEBNIH UKREPOV


Kljub temu pa na številnih področjih ukrepi, ki bi v primeru britanskega odhoda brez dogovora nadomestili dosedanje sodelovanje z Evropsko unijo, ne obstajajo.


To bo za ljudi in podjetja pomenilo dodatne stroške, zamude in urejanje dokumentacije, zato je priporočljivo, da v primeru poslovanja z Veliko Britanijo status vaše panoge preverite pri panožni organizaciji ali pristojnih državnih organih.


Vozniška dovoljenja

Vozniška dovoljenja, izdana v eni izmed članic EU, so avtomatsko priznana v vseh državah Evropske unije. Ko Velika Britanija zapusti EU, to zanje ne bo več veljalo. Evropski državljani, ki bomo želeli voziti na britanskem ozemlju, bomo pred tem morali pri britanskih organih preveriti veljavnost vozniškega dovoljenja.


Domače živali

Evropski potni list za domače živali, ki hišnim ljubljenčkom omogoča nemoteno potovanje znotraj EU, ne bo več veljaven v Veliki Britaniji. Če boste na potovanje v Veliko Britanijo želeli vzeti svojega hišnega ljubljenčka, bo za to potrebno od VB pridobiti dodatna dovoljenja.


Zdravstvene storitve

Evropska pravila s pomočjo evropske zdravstvene kartice ljudem omogočajo dostop do zdravstvenih storitev med potovanjem ali začasnim bivanjem v drugi državi EU. Ta pravila za Veliko Britanijo po izstopu iz EU ne bodo več veljala. Evropski državljani moramo zato pred potovanjem v Veliko Britanijo preveriti, ali naše zdravstveno zavarovanje pokriva stroške morebitnega zdravljenja v tretjih državah. Enako velja za britanske državljane, ki v EU brez posebnega dodatnega zavarovanja ne bodo imeli dostopa do sistema javnih zdravstvenih storitev.Vloga Evropskega parlamenta


Evropski parlament mora kot neposredno izvoljeno demokratično telo v imenu evropskih državljanov odobriti vse ukrepe, ki definirajo odnose med Evropsko unijo in Veliko Britanijo.


To velja tako za omilitvene ukrepe, ki so sprejeti z namenom odpravljanja težav za ljudi in podjetja na specifičnih področjih, kot tudi za kakršen koli krovni dogovor o urejenem izstopu VB iz EU, ki definira prihodnje odnose med obema stranema.Prihodnji koraki


Omenjeni ukrepi niso trajni in so oblikovani samo za začasno omejevanje škode. Ko Velika Britanija zapusti Evropsko unijo, kar se tiče odnosov z Evropo postane tretja država.


Šele tedaj se lahko, kot vsaka tretja država, prične pogovarjati o možnih dogovorih, ki bi definirali prihodne odnose med EU in VB. To lahko vključuje sporazume o sodelovanju na področjih, kot je na primer trgovina, varnost, migracije, obramba, itd.


Politična deklaracija, ki sta jo v sklopu sporazuma o odhodu Velike Britanije iz EU izpogajali obe strani, vključuje splošni okvir o tem, kako bi to sodelovanje lahko zgledal ov prihodnosti. Vendar pa bo za vsako področje posebej potrebno skleniti poseben sporazum, ki natančno definira pogoje sodelovanja.