Zaslišanja kandidatov za nove Evropske komisarje  

 
 

Deli to stran: 

Preden lahko nova Evropska komisija, izvršna veja oblasti v EU, začne s svojim mandatom, se morajo kandidati za komisarje predstaviti na zaslišanjih v Evropskem parlamentu.

Zaslišanja bodo potekala konec septembra in v začetku oktobra.  

16. julija 2019 je Evropski parlament izvolil Ursulo von der Leyen za prihodnjo predsednico Evropske komisije, konec septembra in v začetku oktobra pa bodo poslanci na zaslišanjih preveril sposobnosti njenih komisarskih kandidatov za vodenje izbranih resorjev in uresničevanje programa, ki ga je prva ženska predsednica Evropske komisije predstavila v parlamentu.


Kako potekajo zaslišanja?


Kandidate za nove evropske komisarje v sodelovanju s predsednico komisije predlagajo države članice, vsaka po enega. Ko bo izbor zaključen, bo predsednica komisije predstavila kandidate, ki bodo sestavljali novo ekipo Evropske komisije in njihove dodeljene resorje.


Kandidati se morajo nato na posebnem zaslišanju predstaviti pred odbori Evropskega parlamenta, zadolženimi za resor, ki bi naj bi ga v prihodnosti pokrivali. Na javnih zaslišanjih evropski poslanci v pristojnih odborih ocenijo njihovo pripravljenost, znanje, izkušnje in kompetentnost za prevzem vodenja izbranega resorja.


Zaslišanje kandidata za evropskega komisarja traja tri ure in je javno, prenaša se tudi v neposrednem spletnem prenosu. Na njem kandidat na kratko predstavi svojo vizijo razvoja področja, potem pa odgovarja na vprašanja poslancev.


V primeru nezadostnega poznavanja področja in prešibkih kompetenc za vodenje določenega resorja lahko Evropski parlament izda negativno mnenje o kandidatu. To se je pred petimi leti zgodilo slovenski kandidatki Alenki Bratušek, ki bi naj prevzela energetski resor.


Po potrditvi kandidatov za komisarje bo Evropski parlament na plenarnem zasedanju konec oktobra glasoval o potrditvi celotne ekipe nove Evropske komisije.


Ursula von der Leyen želi ekipo Evropske komisije sestaviti iz enakega števila žensk in moških.


Ob izvolitvi je napovedala, da se bo kot predsednica Evropske komisije osredotočila na ambiciozno podnebno agendo, s katero bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina.


Poleg tega se je zavezala k tesnemu sodelovanju z Evropskim parlamentom, da bi v Evropi okrepili demokracijo in pravično socialno tržno gospodarstvo. Njene politične usmeritve si lahko preberete na povezavi pod člankom.