Kdo vodi Evropski parlament? (infografika) 

 
 

Deli to stran: 

Predsednik, podpredsedniki in kvestorji – to so ljudje, ki vodijo Evropski parlament. Kdo so in kakšne so njihove zadolžitve preverite v infografiki.

Predsednik Evropskega parlamenta, 14 podpredsednikov in pet kvestorjev sestavljajo predsedstvo; njihov mandat traja dve leti in pol in se bo iztekel januarja 2022.

Predsedstvo Evropskega parlamenta je odgovorno za delovanje ustanove in odloča o notranji organizaciji parlamenta, njegovih administrativnih ter finančnih zadevah. Vsak član predsedstva ima svoje zadolžitve: od komunikacije ali upravljanja z infrastrukturo parlamenta do odnosov z državami članicami EU.

Predsednik Evropskega parlamenta je izvoljen za mandat, ki traja dve leti in pol, kar je polovica zakonodajnega obdobja, z možnostjo podaljšanja. Predsednik predstavlja Evropski parlament navzven in v odnosih z drugimi institucijami EU. Podpredsedniki po potrebi nadomeščajo predsednika in lahko vodijo plenarna zasedanja. Kvestorji skrbijo za administrativne in finančne zadeve, ki zadevajo poslance.


Kdo je kdo? Predsedstvo Evropskega parlamenta