Deli to stran: 

Izid glasovanja o resoluciji s priporočili odbora TAXE 

Evropski poslanci so v sredo sprejeli resolucijo s svojimi priporočili, kako bi v Evropi oblikovali bolj uravnoteženo in pravično davčno politiko. Države članice pozivajo, naj se dogovorijo o obveznem poročanju multinacionalk o dobičkih in davkih po posameznih državah, skupni konsolidirani osnovi za davek na dohodek pravnih oseb, enotni opredelitvi davčnih pojmov in za več preglednosti in odgovornosti pri doslej tajnih davčnih stališčih za podjetja.

Resolucijo, ki sta jo pripravila Elisa Ferreira (S&D, Portugalska) in Michael Theurer (ALDE, Nemčija), je Parlament sprejel s 508 glasovi za, 108 proti in 85 vzdržanimi glasovi.

 

Poslanci menijo, da morajo multinacionalke davke plačevati tam, kjer ustvarjajo vrednost in dobičke. Današnja praksa konkurenčnega zniževanja davkov - in s tem povezanih agresivnega davčnega načrtovanja ter utaje davkov brez dogovorjenega okvira - je škodljiva: poleg izgube javnofinančnih prihodkov je tudi nepravično, da velika podjetja plačajo zelo nizke davke na dobiček, medtem ko morajo mala in srednja podjetja ter državljani plačati polno ceno.


Poročanje po posameznih državah, skupna konsolidirana davčna osnova


Parlament se zavzema za uvedbo obveznega poročanja multinacionalk o prometu, dobičkih, plačanih davkih in prejetih subvencijah po posameznih državah. Podpira tudi jasno opredelitev ekonomske osnove in drugih temeljnih elementov obdavčevanja pravnih oseb.


Države bi se morale dogovoriti o skupnem okviru za davčna stališča in smernicah za transferne cene (transakcije znotraj podjetij). Poslanci menijo, da bi bila najboljša rešitev odprava preferencialnih režimov in neskladij med nacionalnimi davčnimi sistemi s čimprejšnjo uvedbo obvezne skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb.


Preglednost


Parlament tudi pozivajo članice, naj sistematično izmenjavajo podatke o svojih davčnih stališčih. Podatke bi morala dobivati tudi Komisija, saj bo le tako lahko ustrezno izvajala svojo vlogo nadzornika konkurenčnosti, kot je storila v primerih Starbucks in Fiat.


Boljša zaščita prijaviteljev nepravilnosti


Komisija bi morala pripraviti predlog zakonodaje za učinkovito varstvo prijaviteljev nepravilnosti, ki nacionalnim organom zaradi javnega interesa zagotavljajo ključne informacije o kršitvah. Dogaja se namreč, da so lahko kazensko preganjani ali doživljajo osebne ali ekonomske posledice, s čimer se lahko včasih soočajo celo novinarji pri odkrivanju nezakonitih ali nelegitimnih praks.