Izmikanje davkom: multinacionalke naj jih plačajo tam, kjer ustvarjajo dobičke 

 
 

Deli to stran: 

Elisa Ferreira (levo) in Michael Theurer 

Delo posebnega odbora za davčne odločbe, ki je preiskoval ukrepe držav Evropske unije za lajšanje davčnega bremena multinacionalk, ni bilo lahko, pravita poročevalca Elisa Ferreira (S&D, Portugalska) in Michael Theurer (ALDE, Nemčija). Vlade korporacijam ponujajo ugodne davčne pogoje in tako zaostrujejo davčno konkurenco v EU. Preglednosti ni, multinacionalke in finančna ministrstva držav članic se v zvezi s tem zavijajo v molk.

Parlament je na plenarnem zasedanju 25. novembra potrdil poročilo posebnega odbora s 508 glasovi za, 108 proti in 85 vzdržanimi.


Težko do informacij

 

Na začetku preiskave multinacionalke niso bile pripravljene na sodelovanje. "Potem pa so ena za drugo privolile, nekatere so celo podprle naše predloge za vzpostavitev skupne konsolidirane davčne osnove za korporacije," pojasnjuje Ferreira.


Na zaslišanjih v odboru so tako poslanci o davčnih zadevah razpravljali s predstavniki Amazona, Facebooka, Googla, Ikee in HSBC.


"Delo bi lahko bolje opravili, ampak nekatere države članice in Komisija so se zelo upirale. Tako nismo dobili vrste pomembnih dokumentov, ali pa so bili ti počrnjeni," pa razlaga poslanec Theurer.


Davčna konkurenca

 

"Agresivno davčno načrtovanje nekaterih držav je razširilo njihovo davčno osnovo na račun njihovih evropskih partnerjev. To ima negativne posledice za celotno družbo. Manj davčnih prihodkov od korporacij pomeni višje davke za ostale davkoplačevalce," opozarja Theurer.


Poročilo posebnega odbora

 

Poročilo analizira nepoštene, neverodostojne in delno nezakonite prakse izmikanja davkom s strani multinacionalk, delo odbora povzema Theurer. Po njegovem mnenju je poročilo pomemben korak na poti k učinkoviti regulaciji, ki bo omogočila pošteno davčno konkurenco v okviru socialno-tržnega gospodarstva.


"Upam, da bosta škandal Luxleaks in delo odbora spremenila način našega ukvarjanja z davčnimi zadevami," pa pravi poslanka Ferreira.