DDV: kako ukrepati proti davčnim goljufijam v EU? 

 
 

Deli to stran: 

Na enotnem trgu EU veljajo pravila o plačevanju davka na dodano vrednost, ki so bila sprejeta leta 1993. Potrebna je reforma, opozarja nemški poslanec Werner Langen (ELS), saj podjetja vedno več poslujejo čez meje svoje države, širi se tudi e-trgovina. Ob tem ne gre pozabiti na davčne goljufije z DDV. Langenovo poročilo je odziv Parlamenta na akcijski načrt Evropske komisije o reformi ureditve DDV v EU. Poslanci bodo o njem razpravljali 23. novembra, glasovali pa dan kasneje.

»Imamo dva glavna cilja. Prvi je oblikovati trden sistem DDV, saj smo v zadnjih 23 letih uporabljali prehodnega. Drugi in bolj pomemben cilj je ukrepati proti goljufijam z DDV, ki so dokaj obsežne,« pravi poslanec Langen.


Goljufije z DDV

 

Ko podjetja med seboj trgujejo čez državne meje, je prodaja blaga in storitev podjetju v drugi državi oproščena DDV. To pa zato, ker se predpostavlja, da bo DDV plačan takrat, ko bo podjetje v drugi državi blago ali storitve prodalo končnemu kupcu.

TAXE-II-SL 

Podjetje v drugi državi lahko pri tem goljufa. Blago in storitve je iz druge države EU uvozilo brez plačila DDV, v skladu z evropskimi pravili. Sedaj to blago in storitve proda končnemu kupcu, pri čemer cena vključuje DDV. Ko pa je DDV treba nakazati davčni upravi, podjetje izgine. Lastnik podjetja naredi goljufiv dobiček v višini DDV, ki ga ni nakazal državi.


Predlogi Parlamenta

 

Langenovo poročilo predlaga, da bi morala ureditev DDV v EU uveljaviti plačilo DDV v tisti državi, ki je končna postaja za blago in storitve. Poslanci tudi menijo, da je najboljši ukrep proti goljufijam z DDV enostaven sistem z malo izjemami in karseda nizko davčno stopnjo.


Razpravo o reformi DDV v EU lahko spremljate v živo od 23. novembra od 17. ure naprej.