Finančni okvir EU: več denarja za Erasmus in raziskave 

 
 

Deli to stran: 

Poslanci so na plenarnem zasedanju podprli pogajalska izhodišča Parlamenta v pogajanjih z državami EU o večletnem finančnem okviru unije po letu 2020.

Poročevalca sta poljski poslanec Jan Olbrycht (ELS) in francoska poslanka Isabelle Thomas (S&D). V poročilu se zavzemata za nadaljevanje financiranja skupne kmetijske politike EU in kohezijske politike, katere cilj je zmanjševanje razlik med evropskimi regijami.

 

EU bi morala z več denarja podpreti vlaganja v raziskave in razvoj ter program izmenjav Erasmus, piše v poročilu. Med prednostnimi nalogami proračuna poročevalca navajata še ukrepe proti brezposelnosti in podporo malim in srednjim podjetjem.

 

»Raziskave, inovacije, digitalizacija, to so vse zelo pomembne prioritete, ampak nadaljevati moramo tudi s financiranjem starih,« je prepričan poročevalec Olbrycht.

 

Kje dobiti denar po brexitu?

 

Sedanji finančni okvir EU se izteče leta 2019. Za sprejemanje vsakoletnih proračunov potrebuje unija finančni okvir, ki orisuje prihodke in izdatke za vsako leto.

 

Nov finančni okvir bo začel veljati leta 2021, za najmanj pet let.

 

Ker takrat Velika Britanija ne bo več članica unije, se evropskemu proračunu obeta izpad dohodkov v višini 14 milijard evrov letno, opozarja poslanka Thomas.

 

Obseg finančnega okvira bi se lahko dvignil iz enega odstotka BNP EU na 1,3 odstotke, vendar bi lahko bil zaradi izstopa Velike Britanije iz EU v absolutnem znesku manjši.

 

V ločenem poročilu poslancev Gerarda Depreza (ALDE, Belgija) in Janusza Lewandowskega (ELS, Poljska) pa Parlament predlaga reformo financiranja EU na prihodkovni strani, z oblikovanjem lastnih virov prihodka za proračun EU.

 

Med njimi omenjata davek na dobiček korporacij, okoljske davke, davek EU na finančne transakcije in posebno obdavčitev podjetij v digitalnem sektorju.

 

V raziskavi evropskega javnega mnenja Eurobarometer iz leta 2017 je sicer večina Evropejcev dejala, da si želi več ukrepanja EU na področjih boja proti terorizmu, brezposelnosti in davkov.