Poslanci zahtevajo kazni za države, ki ne spoštujejo vladavine prava  

 
 

Deli to stran: 

Države, ki načrtno spodkopavajo vladavino prava, morajo doleteti finančne posledice, poudarjajo evropski poslanci.

Justicija – rimska boginja pravde in pravice. ©AP images/European Union-EP  

Parlament je potrdil zakon, po katerem bodo vlade, ki posegajo v delo sodišč, načrtno spodkopavajo vladavino prava ali pa se ne ukvarjajo s preganjanjem in omejevanjem prevar, sistemskih zlorab in korupcije, tvegale izgubo ali zamrznitev evropskih sredstev.


Za oceno pomanjkljivosti na področju vladavine prava in odločanje o ukrepih, ki bodo lahko vključevali prekinitve izplačil iz proračuna EU ali zmanjšanje predhodnega financiranja, bo zadolžena Evropska komisija. Pri tem ji bo pomagala skupina neodvisnih strokovnjakov.


V primeru očitnih pomanjkljivosti bo lahko odločitev o odvzemu sredstev uveljavljena le po potrditvi Evropskega parlamenta in Sveta. Ko bo država članica odpravila pomanjkljivosti, ki jih je zaznala Evropska komisija, bodo lahko Evropski parlament in ministri EU finančna sredstva ponovno odklenili. Predvideni ukrepi bi lahko stopili v veljavo ob začetku izvajanja naslednjega dolgoročnega finančnega okvira EU (2021 – 2027).


Številni evropski poslanci so na plenarni debati z evropskim komisarjem za proračun Güntherjem Oettingerjem 16. januarja poudarili potrebo po večji zaščiti vladavine prava, saj menijo, da lahko le tako v Evropi zagotovimo in ohranimo demokracijo.


Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Španija) je kot ena izmed poročevalk parlamenta za to področje, izjavila: »To ni Evropa à la carte, kjer bi samo izkoriščali pravice in zanemarjali svoje dolžnosti«.


Spomnila je, da mora neka država, ko želi postati članica EU, izpolniti veliko gospodarskih, političnih, davčnih in sodnih kriterijev. Zato postopek pristopa traja tako dolgo. »In kaj se zgodi, ko ta država vstopi v EU? Lahko potem, ko je opravila izpit, počne karkoli želi? Seveda ne. Kriterije je potrebno nenehno upoštevati in spoštovati.«


V naslednjem dolgoročnem finančnem okviru bo Evropi lažje, saj »bomo imeli instrument, s katerim lahko zaščitimo Evropo, naše finance in državljane pred zlorabami, prevarami in nezakonito porabo sredstev,« je povedal Oettinger.


»Če se pojavijo problemi med ljudmi, državami, regijami ali lokalnimi oblastmi, moramo te probleme reševati. Včasih tudi na sodiščih. V tem primeru moramo biti prepričani, da so sodišča avtonomna, da velja vladavina prava ter da imamo zagotovila, da sodniki delujejo nepristransko,« je dejal evropski komisar.


Predsednica odbora za proračunski nadzor Ingeborg Grässle (EPP, Nemčija) je s prstom pokazala na problematična ravnanja, ko nekateri vladni predstavniki svoj položaj izkoristijo za pridobitev finančnih koristi zase, za svojo družino ali prijatelje. »Nezakonito prejemajo evropski denar in nezakonito ga porabljajo. Danes sprejeti ukrepi nam bodo omogočili, da takšne anomalije zaustavimo.«Zamrznitev sredstev ne bo vplivala na končne prejemnike


Nov zakon predvideva, da bo v primeru, če bodo npr. državi zaradi očitnih kršitev zamrznjena evropska sredstva, vlada še vedno dolžna implementirati evropski program, pri katerem so se pojavile kršitve. Evropska komisija se bo v tem primeru trudila zagotoviti, da prejemniki, ki so jim evropski programi namenjeni, ne bodo trpeli zaradi kršitev ali zlorab uradnikov, regij ali vlad.


Iskra Mihaylova (ALDE, Bolgarija), vodja odbora za regionalni razvoj in Petri Sarvamaa (EPP, Finska), eden izmed so-poročevalcev v postopku, sta v razpravi poudarila pomen zavarovanja sredstev končnim prejemnikom, na primer raziskovalcem, civilnih združenjem ali državljanom. Te skupine ne smejo trpeti posledic zamrznitve sredstev.


Drugačnega mnenja je bil Ryszard Czarnecki (ECR, Poljska), ki je poudaril, da moramo zaščititi Evropo pred tistimi, ki jo želijo uničiti. »Toda glavno vprašanje je, kdo je ta, ki želi uničiti Evropo? So to evroskeptiki v državah članicah, ali so to tisti, ki se vmešavajo v notranje zadeve posamičnih držav?«Naslednji koraki


Parlament bo pričel pogajanja o končni vsebini zakona z ministri držav članic EU. Ti svojega stališča še niso predstavili.