Z vse večjo povezanostjo EU prihaja tudi do vse več zakonsko urejenih osebnih razmerij, kot so poroke in partnerstva, kjer posamezniki prihajajo iz različnih držav. Kako zakonodaja ureja dedovanje in skupno premoženje? V EU je vsako leto 450,000 dedovanj, kjer so stranke državljani različnih držav. Gre za 10 odstotkov vseh dedovanj, vrednost premoženja pa dosega 123 milijard evrov.

Cilj nove zakonodaje na tem področju je olajšati odločanje o tem, zakonodaja katere države bo uporabljena v dediščinskih postopkih.  


Predlog Evropske komisije pravi, da naj velja zakonodaja tiste države, kjer je umrli imel običajno prebivališče. Če gre za nekoga, ki je živel v tujini, pa se bo lahko odločil, ali naj v zapuščinskih postopkih velja zakonodaja države, katere državljan je, ali tiste, v kateri je živel. Ob tem želi Komisija uvesti tudi evropsko potrdilo o dedovanju, s katerim bodo pravice dedičev oz. izvrševalcev oporoke priznane brez nadaljnjih formalnosti.


Odbor za pravne zadeve je 1. marca sprejel poročilo nemškega poslanca Kurta Lechnerja (EPP) v tej zadevi, v katerem ta v splošnem podpira predloge Komisije. Odbor tako meni, da so predlogi jasni ter olajšujejo čezmejno dedovanje.


Za tiste državljane, ki običajno živijo v svoji domači državi in imajo tam vse svoje premoženje, se z novo evropsko zakonodajo ne bo spremenilo nič. Tudi če imajo v lasti kakšno premoženje v tujini, bodo dediščinski postopki v zvezi z njim po njihovi smrti speljani po pravu domače države.


Za tiste državljane, ki običajno prebivajo izven svoje domače države, bo stvar drugačna: dediščinski postopek bo speljan po pravu države, kjer so običajno živeli, razen če niso sami izrecno izrazili želje, da se postopek pelje v skladu s pravom njihove domače države.


Razprava o novi dediščinski zakonodaji bo na plenarnem zasedanju potekala v ponedeljek, 12. marca, poslanci pa bodo o njej glasovali v torek, 13. marca. Nova zakonodaja sicer ne bo veljala na Irskem in v Veliki Britaniji.