Družba 

Proizvodi v tej kategoriji 

kopališča kakovost vode        

Družba 
 

Več kot 85 odstotkov kopališč v EU si je prislužilo oceno 'odlično'. To pomeni, da v njihovih vodah ni snovi, nevarnih za zdravje ljudi in okolja.

materni jezik slovenščina angleščina        

Družba 
 

EU ima 24 uradnih jezikov. Kateri tuj jezik govori največ ljudi? Kateri tuj jezik je v EU najbolj uporaben? Več v infografiki.