Družba 

Proizvodi v tej kategoriji 

podnebne spremembe izpusti CO2        

Globalno segrevanje in klimatske spremembe so ena največjih groženj, s katerimi se spopada naša civilizacija. Kaj za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v različnih panogah počne EU?

Kakovostna pitna voda je življenjskega pomena        

Evropski poslanci so podprli nova pravila za dodatno izboljšanje kakovosti pitne vode in dostopa do nje. S tem želijo spodbuditi pitje vode iz pipe in zmanjšati količino odpadnih plastenk.

elektrika        

Družba 
 

Nova evropska pravila za odjemalce električne energije prinašajo lažjo proizvodnjo in prodajo lastne elektrike, enostavnejšo zamenjavo ponudnika in preglednejše račune.

Evropski akt o dostopnosti: boljši dostop za invalide        

Evropska direktiva o dostopnosti starejšim in invalidom zagotavlja večjo dostopnost do izdelkov in storitev, ki omogočajo sodelovanje v javnem življenju in aktivno participacijo v družbi.

Cover picture for International Women's Day        

Družba 
 

Zastopanost žensk v Evropskem parlamentu je nad svetovnim povprečjem nacionalnih parlamentov. Od prvih evropskih volitev leta 1979 odstotek poslank nenehno narašča.

Ženske v politiki: Mednarodni dan žena 2019        

Družba 
 

Evropski parlament je že od svojih začetkov glasen zagovornik enakopravnosti spolov. Letos v tednu dneva žena posebno pozornost posveča pomenu vpliva žensk v politiki.