Predstavnica organizatorjev pobude Right2Water Anne-Marie Perret 

Čista voda za vse, nasprotovanje liberalizaciji oskrbe z vodo in odločen ne privatizaciji vodo: to so glavni cilji evropske državljanske pobude Right2Water, ki je v državah Evropske unije zbrala skoraj dva milijona podpisov. Organizatorji pobude na čelu z Anne-Marie Perret so 17. februarja v odboru za okolje, ki mu predseduje nemški poslanec Matthias Groote (S&D), predstavili svoje predloge za pravno ureditev vodne oskrbe v EU.

Organizatorji so tako Evropsko komisijo pozvali, naj pravico do čiste vode in ustreznih sanitarnih storitev omogoči vsem Evropejcem ter se zaveže, da storitve oskrbe z vodo v EU ne bodo liberalizirane.


»Ta pobuda je korak v pravo smer, vendar to ni dovolj. Voda ni tržna dobrina, je del naše dediščine. Evropsko komisijo moramo prepričati, naj v zvezi z vodo neha uveljavljati zakonodajo notranjega trga in konkurence, ki je tehnokratska. Priti moramo bližje načelom družbene pravičnosti in demokracije,« je dejala vodja organizacijskega odbora pobude Right2Water Perret.


Državljane bi morali informirati o tem, kakšne možnosti jim ponuja evropska državljanska pobuda, je menila Perretova. A brez težav ni šlo. »Nekateri državljani niso hoteli podpisati naše pobude, ker bi morali dati številko osebnega dokumenta. Velike probleme smo imeli z zbiranjem podpisov preko spleta,« je razložila.


Javne predstavitve pobude se je poleg organizatorjev in poslancev udeležil tudi podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič. Odgovor Komisije na zahteve pobude je pričakovati do 20. marca.


»Verjamem, da bo evropski konsenz deloval. Komisijo moramo prepričati, da trgi niso božje delo. Treba je govoriti tudi o človekovih pravicah državljanov unije, jih spodbujati in varovati,« je menila Perretova.


Videli smo, kako pomembna je pravica do vode, človekova pravica, pa je dejal predsednik odbora za okolje Groote, ki je sicer na predstavitvi pogrešal predstavnike držav članic.