Rodrigues: EU ne sme biti le projekt gospodarskega povezovanja; rabi socialno dimenzijo 

 
 

Deli to stran: 

Maria João Rodrigues 

Za uspešno soočanje z izzivi in krizami mora EU okrepiti svojo socialno kohezijo in se ne osredotočati zgolj na gospodarsko povezovanje, je prepričana poslanka Maria João Rodrigues (S&D).

Kot poročevalka o socialnem stebru EU portugalska poslanka Rodrigues poudarja, da mora unija sprejeti konkretne ukrepe za odpravo revščine in omejitev neenakosti. Njeno poročilo so poslanci podprli 19. januarja.

Kaj pomeni evropski steber socialnih pravic?

 

Gre za najpomembnejšo pobudo Evropske unije v socialni politiki. Cilj je okrepiti socialne standarde za vse evropske državljane in se tako uspešno soočiti z novimi izzivi. Med nje spadajo globalizacija, digitalna revolucija in finančna nestabilnost, ki imajo močan vpliv na pogoje dela.

Na EU sicer gledamo bolj kot na gospodarsko povezavo z enotnim trgom kot njenim jedrom.

 

Res je. Ampak prišel je čas, da spremenimo naše razumevanje evropskega projekta. Evropsko povezovanje ne more biti več le gospodarsko povezovanje. Če se želimo uspešno soočiti z novimi krizami in izzivi, potrebujemo socialno kohezijo.

Kakšni so dosežki evropskega socialnega modela do danes?

 

Regulacija trga omogoča povečevanje produktivnosti; to je dobro tako za podjetja kot za delovne pogoje. Državljani EU lahko računajo tudi na univerzalni dostop do izobraževanja in zdravstva, v EU obstaja visoka raven socialne zaščite. Prerazdeljevanje dohodka dosegamo z obdavčevanjem.

Staranje prebivalstva, naraščanje neenakosti, visoka brezposelnost, vse več prosilcev za azil: sistemi socialne zaščite so obremenjeni. Je treba evropski socialni model reformirati?

 

Zavedam se potrebe po spremembah na različnih področjih evropskega socialnega modela. Zagotoviti moramo dobre pokojnine vsem Evropejcem. To pomeni, da moramo okrepiti stabilnost pokojninskih sistemov s povečevanjem deleža zaposlenosti.

Je velikodušna socialna država oslabila evropsko konkurenčnost? Ali ljudje raje sedijo doma, kot delajo?

 

Dobri sistem socialne varnosti ljudi spodbuja, da iščejo delo. Ljudje bodo v svojem življenju menjali več služb, zato se morajo izpopolnjevati. Socialni sistem mora ponujati vseživljenjsko učenje

 

Digitalna revolucija je delovna mesta naredila veliko bolj fluidna in dinamična. Treba je spremeniti delovno zakonodajo, da ta pokrije tudi tiste zaposlitve, ki jih sedaj ne. To je posebej pomembno za mlade.