Sociala in zdravstvo: ljudje si želijo več ukrepov EU 

 
 

Deli to stran: 

©AP Images/ European Union 2017 - EP 

Boj proti brezposelnosti, izboljšanje zdravstva in socialne varnosti: Evropski parlament si prizadeva za večjo kakovost življenja v EU.

Raziskava evropskega javnega mnenja Eurobarometer iz aprila 2017 je pokazala, da si 78 odstotkov Evropejcev želi, da bi EU bolj ukrepala v boju proti brezposelnosti. Pri tem je 63 odstotkov vprašanih menilo, da je ukrepanje EU na tem področju nezadostno; to je šest odstotnih točk manj kot leta 2016.

 

Pri zagotavljanju socialne varnosti si več ukrepanja EU želi 70 odstotkov vprašanih; to je sedem odstotnih točk več kot lani.

 

Za deset odstotnih točk, na 65 odstotkov, se je povečala podpora ukrepanju EU pri vzpostavljanju enakosti spolov.

 

Da je neenakost v njihovih državah pomembna, je odgovorilo 84 odstotkov vprašanih; 64 odstotkov jih je menilo, da se bo neenakost v naslednjih letih le še povečevala.

 

Spodbuditi rast in zaposlovanje

 

V strategiji Evropa 2020 si je unija zadala cilj, da bo stopnjo zaposlenosti Evropejcev med 20. in 64. letom dvignila na 75 odstotkov. Na portalu EURES lahko Evropejci iščejo prosta delovna mesta po vsej EU; svojo konkurenčnost na trgu dela pa lahko okrepijo s pomočjo programov, ki jih financira evropski socialni sklad.

 

Evropska pobuda za zaposlovanje mladih se osredotoča na mlade, ki ne študirajo, so brezposelni in niso vključeni v pripravništva, Evropska solidarnostna enota pa vsem mladim po EU pomaga pri iskanju priložnosti za prostovoljstvo.

 

Parlament je podprl tudi vzpostavitev platforme za ukrepanje proti neprijavljenemu delu ter se zavzel za zakonodajo proti socialnemu dumpingu.

 

Aprila 2017 je Evropska komisija predstavila ukrepe v okviru evropskega stebra socialnih pravic. Z njimi želi vzpostaviti učinkovit trg dela in dober sistem socialne varnosti. Parlament se je ob tem zavzel za to, da sem socialne pravice razširijo na vse oblike zaposlitev.

 

Poslanci sicer obravnavajo še spremembe zakonodaje o napotenih delavcih, ukrepe za krepitev pravic staršev in skrbnikov ter pravila za boljšo koordinacijo sistemov socialne varnosti v EU.