Razlike v pokojninah je v EU treba odpraviti 

 
 

Deli to stran: 

Pokojnine moških so v Sloveniji v povprečju za 17,4 odstotke višjje od pokojnin žensk 

Pokojnine žensk v EU so v povprečju 40 odstotkov nižje od moških. Poslanka Constance Le Grip zahteva, da EU te razlike odpravi.

Parlament bo o poročilu poslanke Le Grip (ELS) na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljal v ponedeljek, glasovanje pa bo potekalo v sredo.

 

Povprečna razlika v plačah med moškimi in ženskami je v EU sicer 16 odstotkov. V nekaterih državah EU ženske nimajo pokojnin; delež žensk v takšnem položaju se giba od 11 do 36 odstotkov.

 

S poslanko Le Grip smo govorili o ukrepih, ki so potrebni za odpravo teh razlik.

 

Res je, da ženske zaslužijo manj in se upokojijo bolj zgodaj kot moški. Ampak ali obstajajo še kakšni dejavniki, ki vplivajo na razlike v pokojninah?

 

Večji delež žensk dela v slabo plačanih poklicih, manj pa jih je v dobro plačanih, kot so tehnologija, informatika, inženiring. V nekaterih državah so ženske žene obrtnikov, trgovcev, kmetov; delale so celo življenje, ampak niso imele urejenega statusa. To skoraj nevidno delo ni bilo plačano, tako da niso bili plačani niti socialni prispevki. Gre za veliko oblik neenakosti, ki se ob koncu delovnega življenja odrazijo v neenaki pokojnini.

 

Razlike v pokojninah v državah EU segajo od 3,7 odstotkov do 48,8 odstotkov. Od kod takšne razlike med državami?

 

Gre za zgodovinske in socialne razloge. Pokojninski sistemi so v pristojnosti držav članic, na evropski ravni usklajevanja na tem področju ni. Nekatere države si že dolgo prizadevajo za enako plačilo, to so delale še pred vstopom v EU. To se odrazi tudi na pokojninah. V drugih državah pa ženske delajo v nerednih, prekarnih delovnih razmerjih.

Constance Le Grip 

Zakaj se te razlike v polovici držav EU povečujejo?

 

Potrebne so analize in diagnostika, vendar lahko rečem, da sta razlike povečali gospodarska in socialna kriza. Ti sta prizadeli predvsem ranljive ljudi in med njimi je največ žensk.

 

Kakšne konkretne ukrepe predlagate?

 

Spoštovali bomo pristojnosti držav članic, harmonizacije ne bo. Treba pa bo spomniti države, da razlike v pokojninah obstajajo in vztrajajo. Države, ki so na tem področju najboljše, si prizadevajo zagotoviti resnično enakost med spoloma. Ženske tako dobijo kompenzacijo v socialnih prispevkih, če kot matere skrbijo za otroke in v tem času ne delajo.

 

Parlament in Evropska komisija bi morala oblikovati evropsko strategijo na tem področju in vzpostaviti mehanizme za odpravo neenakosti.

 

V vašem poročilu predlagate spodbujanje znanj o financah, predvsem med ženskami. Zakaj?

 

Dobro bi bilo, da ženske vedo za kaj gre. Že na začetku svoje karierne poti morajo biti ženske zelo pozorne, da dobijo korektno plačilo. Jasno jim mora biti, kako deluje pokojninski sistem v njihovi državi. Delo s krajšim delovnim časom morda zgleda dobro, ampak lahko je tudi past: ob koncu kariere se bo to poznalo.

 

V nekaterih državah ženske pokojnin sploh nimajo. Kaj je vzrok za to?

 

Gre za žene obrtnikov, kmetov in trgovcev, ki so veliko delale za majhen denar. Ne gre za delo na črno, gre za delo, ki ga še ne priznavamo.