Elektrika: to je 6 novih pravic za odjemalce  

 
 

Deli to stran: 

Nova evropska pravila za odjemalce električne energije prinašajo lažjo proizvodnjo in prodajo lastne elektrike, enostavnejšo zamenjavo ponudnika in preglednejše račune.

Pametni električni metri bodo potrošnikom omogočili lažje spremljanje porabe - ©AP Images/European Union - EP 

Poslanci so na plenarnem zasedanju 26. marca potrdili nova pravila za oblikovanje neoviranega evropskega trga z elektriko. Preverite 6 stvari, ki jih zakonodaja prinaša odjemalcem.


1. Lažja poizvodnja in prodaja lastne energije

Potrošnikom in lokalnim skupnostim bodo nova evropska pravila omogočila, da se lažje aktivno vključijo na trg električne energije. Elektriko bodo lahko proizvajali sami in po želji prodajali na trgu.


2. Enostavnejša menjava ponudnikov

Menjava dobavitelja električne energije bo enostavnejša in predvsem hitrejša. Zakonodaja predvideva, da mora ponudnik na željo porabnika menjavo dobavitelja opraviti v največ treh tednih, po letu 2016 pa v 24 urah. Menjava mora biti opravljena brez dodatnih stroškov. V primeru, da ima porabnik sklenjeno pogodbo za določen čas in jo želijo prekiniti pred iztekom roka, bodo pribitki omejeni.

Potrošniki bodo imeli tudi pravico, da odpovedo novo pogodbo o dobavi elektrike, če so jo sklenili na spletu ali preko telefona.


3. Zanesljive spletne primerjave cen

Preden potrošnik zamenja svojega dobavitelja, mora seveda poznati cene konkurence. V nekaterih državah EU se lahko potrošniki o cenah pozanimajo na posebnih spletnih straneh. Poslanci zahtevajo, da morajo imeti vsi prebivalci EU brezplačen dostop do vsaj enega takšnega orodja za primerjavo cen oskrbe z električno energijo. V Sloveniji je primerjava cen dostopna na strani Agencije za energijo.


4. Preglednejši računi

Veliko ljudi tudi ne razume dobro postavk na svojih računih za elektriko, je pokazala študija Evropske komisije. Nova pravila zato ponudnikom električne energije nalagajo, da stroške na računu predstavijo v razumljivi obliki.


5. Spremljanje porabe elektrike

Porabniki bodo lahko od dobavitelja zahtevali pametne števce, ki porabo električne energije spremljajo v realnem času in omogočajo oddaljen dostop do podatkov.


6. Zaščita ranljivih odjemalcev

Države bodo pomagale zagotavljati dobavo električne energije ranljivim odjemalcem, na primer preko instrumentov sistemov socialne varnosti.


Štirje zakonodajni akti povezani s trgom električne energije EU, ki jih Evropski parlament sprejema na plenarnem zasedanju, zaokrožujejo sveženj ukrepov Čista energija za vse Evropejce.


Eden od glavnih ciljev novih pravil je odprava preprek pri čezmejnem trgovanju z električno energijo, s čimer bi bilo lažje trgovati z obnovljivo energijo preko meja EU, s tem pa bi okrepili prizadevanja za uresničitev zavezujočega cilja EU o 32 % obnovljive energije do leta 2030.


Poslanci so zakonodajne predloge potrdili na plenarnem zasedanju 26. marca. Ko jih bo potrdil še Evropski svet, imajo države čas do konca leta 2020, da pravila prenesejo v nacionalne zakonodaje