Evropska solidarnostna enota: priložnost za mlade 

 
 

Deli to stran: 

Če ste stari med 17 in 30 let in želite prispevati k nekoliko boljši družbi, se prijavite v evropsko solidarnostno enoto.

Udeleženci lahko pomagajo v različnih projektih, npr. pri obnovi po naravnih nesrečah ali pri različnih socialnih vprašanjih v skupnosti.  

Evropski parlament je 12. marca z glasovanjem na plenarnem zasedanju potrdil nove prioritete programa Evropske solidarnostne enote za časovni okvir 2021 – 2027.


Z razširitvijo programa bo Evropska solidarnostna enota v prihodnosti obsegala tudi humanitarne aktivnosti zunaj Evropske unije.


Prav tako postaja Evropska solidarnostna enota bolj odprta za ljudmi z dodatnimi potrebami, kot na primer invalidi, osebe z zdravstvenimi težavami, osebe iz oddaljenih območij ali migranti, ki se bodo programu lahko priključili s krajšim delovnim časom.


Po potrditvi razširite programa v parlamentu mora predlog sprejeti še Svet EU (države članice), kar bo na sporedu po evropskih volitvah.


Kaj je Evropska solidarnostna enota?


Poslanci so 11. septembra sprejeli pravni okvir evropske solidarnostne enote, ki bo mladim omogočil, da se bodo lahko za prostovoljno delo in delo v solidarnostnih programih EU prijavljali po vsej EU.Evropska solidarnostna enota je izhodiščna točka za mlade, ki želijo delati kot prostovoljci ali sodelovati pri projektih v dobro skupnosti in ljudi po vsej Evropi.


Cilj je mladim omogočiti, da pridobijo dragocena znanja za osebni, socialni, državljanski in poklicni razvoj, vključno z učenjem in usposabljanjem, ter da pri tem pomagajo drugim ljudem.


Projekti vključujejo izobraževanje, zdravje, varstvo okolja, delo z otroki in starejšimi, z migranti in prosilci za azil, pri čemer ima prednost dobrodelnost.


Med prostovoljstvom in zaposlitvijo mora obstajati jasna ločnica, vztrajajo poslanci. S tem želijo preprečiti, da bi organizacije zlorabljale neplačano prostovoljstvo v primerih, ko obstajajo kakovostna delovna mesta. Prostovoljstvo bo omejeno na 12 mesecev, pripravništva pa na dva do šest mesecev. Pogodba o zaposlitvi bo morala biti veljavna najmanj tri mesece.


V evropsko solidarnostno enoto se lahko registrirajo mladi v starosti 17 let, vendar lahko pri projektu sodelujejo šele z dopolnjenim 18. letom. V projektih evropske solidarnostne enote lahko sodelujejo osebe do 30. leta starosti.


Več o socialni politiki Evropske unije.