Pitna voda v EU: boljša kakovost in večja dostopnost  

 
 

Deli to stran: 

Evropski poslanci so podprli nova pravila za dodatno izboljšanje kakovosti pitne vode in dostopa do nje. S tem želijo spodbuditi pitje vode iz pipe in zmanjšati količino odpadnih plastenk.

Pitje vode iz pipe je poceni in okolju prijazno. Poskrbeti moramo, da bo vodovodna voda čista in kakovostna.  

Večina ljudi v EU ima dober dostop do kakovostne pitne vode. Po poročilu Evropske agencije za okolje iz leta 2016 je več kot 98,5 % testiranih vzorcev pitne vode med letoma 2011 in 2013 izpolnjevalo standarde EU.

Minimalne standarde kakovosti za vodo, namenjeno za prehrano ljudi (pitje, kuhanje, drugi gospodinjski nameni), določa direktiva EU o pitni vodi in jo s tem varuje pred onesnaženjem.


Pitna voda v EU  

Parlament je 28. marca podprl posodobitev pravil za dodatno izboljšanje kakovosti pitne vode. S tem lahko dvignemo zaupanje potrošnikov in tako spodbudimo pitje vode iz pipe.

Evropski poslanci so pozvali države EU, naj spodbujajo splošni dostop do čiste vode za vse, zlasti za ranljive skupine, ki dostopa do nje nimajo ali pa je omejen.

Namen zakonodaje je dodatno povečati kakovost vodovodne vode, in sicer s strožjimi omejitvami za nekatera onesnaževala, kot so svinec (katerega vsebnost naj bi se zmanjšala za polovico) ali škodljive bakterije, ter uvesti nove omejitve za najnevarnejše snovi, ki se pojavljajo v pitni vodi.

V vodi se bo spremljala tudi vsebnost mikroplastike. Nova pravila naj bi povečala preglednost in potrošnikom zagotovila boljši dostop do informacij.

Pitje vode iz pipe je poceni in okolju prijazno. Poslanci si želijo še drugih ukrepov, kot je namestitev brezplačnih pitnikov na javnih mestih, na primer v nakupovalnih centrih in na letališčih, ter spodbujajo k ponujanju vode iz pipe tudi v restavracijah.

Po mnenju Evropske komisije bi lahko dostop do kakovostnejše vode zmanjšal porabo ustekleničene vode za 17 %. Na ta način bi veliko prihranili, hkrati pa bi pozitivno vplivali na okolje, saj bi zmanjšali emisije CO2 in količino plastičnih odpadkov.


Vpliv vode na gospodarstvo in okolje  

Državljanska pobuda Right2Water (Pravica do vode) je zbrala več kot 1,8 milijona podpisov, kar kaže, kako pomembna je Evropejcem brezplačna pitna voda.


Javno posvetovanje je pokazalo, da so državljani EU negotovi glede kakovosti vode iz pipe, ko potujejo v druge države članice, čeprav so stopnje zakonske skladnosti povsod visoke. Prav tako si želijo dobiti več najnovejših informacij o kakovosti pitne vode.

Kaj Evropejci mislijo o pitni vodi?  

Naslednji koraki

V naslednjem parlamentarnem mandatu bodo potrebna pogajanja o končnem besedilu in strinjanje Sveta EU.


Več o evropskih ukrepih na področju zdravja lahko preberete v članku Kako EU izboljšuje javno zdravje?