Zdravila za uporabo v veterinarski medicini: še en korak pri preprečevanju odpornosti proti antibiotikom  

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Deli to stran: 

Poslanci Evropskega parlamenta so glasovali o novih pravilih za omejitev uporabe antibiotikov v kmetijstvu, da v naši hrani ne bi bilo bakterij, odpornih proti tem zdravilom.


Poslanci Evropskega parlamenta so v četrtek, 25. oktobra, glasovali o novi uredbi o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, da se odpornost proti antibiotikom ne bo več širila z živali na človeka in da potrošniki ne bodo izpostavljeni ostankom antibiotikov v živilih, pa tudi da se zagotovi, da bodo antibiotiki še naprej učinkovito delovali proti okužbam. Ta postopek v Parlamentu vodi francoska poslanka iz skupine PPE Françoise Grossetête.

Omejitev uporabe antibiotikov

Preventivna uporaba antimikrobikov bo v skladu z novimi pravili omejena na posamezne živali in bo dovoljena le, če bo veterinar menil, da je upravičena, in v primeru velikega tveganja okužbe. Skupinsko zdravljenje, na primer zdravljene cele črede živali, če zboli le ena, bo dovoljeno le, če ne bo nobene druge primerne možnosti in po ustrezni utemeljitvi veterinarja.

Z nekaterimi antimikrobiki se bodo lahko zdravili le ljudje.

Po novih pravilih se zdravila za uporabo v veterinarski medicini nikoli ne smejo uporabljati kot nadomestilo za slabe pogoje za vzrejo živali ali za njihovo hitrejšo rast.


Kaj povzroča protimikrobno odpornost? 
  • Protimikrobna odpornost je zmožnost mikroorganizmov, kot so bakterije in virusi, da so odporni na delovanje ene ali več protimikrobnih učinkovin. 
  • Najpogostejši vzroki za pojav in širjenje te odpornosti so prekomerna uporaba in zloraba antibiotikov ter prenašanje odpornih mikroorganizmov s človeka na človeka, z živali na žival ter med ljudmi, živalmi in okoljem. 

Standardi EU za uvoz

Trgovinski partnerji bodo morali pri izvozu živil v EU spoštovati standarde EU o uporabi antibiotikov.


Spodbujanje inovacij

Za povečanje konkurence v sektorju veterinarske farmacije in preprečevanje protimikrobne odpornosti se bodo spodbujale raziskave novih antimikrobikov.


Medicirana krma

Pravila o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini so tesno povezana z uredbo o prepovedi preventivne in skupinske uporabe antibiotikov v medicirani krmi, o kateri so poslanci prav tako glasovali 25. oktobra. Tudi medicirano krmo z antibiotiki bo moral vedno predpisati veterinar po ustreznem pregledu. Ta zakonodajni postopek v Parlamentu vodi španska poslanka skupine S&D Clara Eugenia Aguilera García.


Naslednji koraki

Pravila začnejo veljati konec leta 2021.Seznanite se še z drugimi predlogi poslancev Evropskega parlamenta za preprečevanje protimikrobne odpornosti. Več o evropskih ukrepih na področju zdravja lahko preberete v članku Kako EU izboljšuje javno zdravje?