Več sredstev za Evropski socialni sklad  

 
 

Deli to stran: 

Okrepljen Evropski socialni sklad bo omogočil učinkovitejše spoprijemanje z izzivi izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja.

Evropski parlament je podprl nove ukrepe za spopadanje z brezposelnostjo in revščino v Evropi, ki jih je predlagal parlamentarni odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poslanci predlagajo okrepljeno financiranje Evropskega socialnega sklada (ESF+), katerega glavna prioriteta bo zaposlovanje mladih in položaj otrok.


Državljani EU postavljajo socialo in zaposlovanje na prvo mesto med izzivi, s katerimi se soočajo. Evropski parlament želi okrepiti socialno politiko EU s prenovljenim in poenostavljenim mehanizmom Evropskega socialnega sklada (ESF) pod imenom ESF+.


ESF+ bo namenjen spodbujanju zaposlovanja in kakovosti delovnih mest, izboljšanju dostopa do trga dela, podpiranju geografske in poklicne mobilnosti delavcev, spodbujanju izobraževanja, znanj, spretnosti in vseživljenjskega učenja ter boljšemu vključevanju prikrajšanih oseb v družbo.


Kaj je Evropski socialni sklad? 
  • Evropski socialni sklad (ESS) je najstarejši med strukturnimi skladi, ustanovljen z Rimsko pogodbo leta 1957.  
  • ESS je glavni instrument Evrope, ki podpira zaposlovanje, pomaga ljudem dobiti boljša delovna mesta in zagotavlja poštene zaposlitvene možnosti.  
  • Deluje z vlaganjem v evropski človeški kapital – delavce, mlade in vse tiste, ki iščejo zaposlitev. Financiranje ESS izboljšuje možnosti za zaposlitev milijonov Evropejcev, zlasti tistih, ki težko najdejo delo. 

Prilagodljivi, poenostavljeni in učinkoviti programi


Prenovljen Evropski socialni sklad bo združil več obstoječih programov. ESF+ bo tako obsegal Pobudo za zaposlovanje (YEI), Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD), Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Zdravstveni program EU.


Združevanje obstoječih programov bo omogočilo učinkovitejše in enostavnejše reševanje izzivov brezposelnosti, neenakosti in socialnih razlik. Posamezniki, ki živijo pod pragom revščine, bodo tako na primer lahko deležni celostne obravnave, ki bo obsegala tako materialno pomoč kot vključevanje v programe za spodbujanje izobraževanja in pridobivanje novih znanj ter spretnosti.Prednostna naloga so otroci in mladi


ESF+ bo spodbujal tri prednostne naloge: izobraževanje in vseživljenjsko učenje, učinkovit trg dela ter socialno vključenost in spopadanje z revščino.


Posebna pozornost bo posvečena otrokom in mladim, ki imajo težave pri vključevanju na trg dela. Programi ESF+ pomagajo predvsem tako, da mladim omogočijo boljše znanje skozi izobraževanja in usposabljanja ter posledično tudi boljše možnosti za zaposlitev, otrokom pa omogočajo enake možnosti dostopa do kakovostnega in brezplačnega izobraževanja.


Sredstva iz ESF+ bodo namenjena tudi programom digitalne transformacije zdravstvenih sistemov, zgodnjega diagnosticiranja bolezni ter mednarodnega sodelovanja v zdravstvu, predvsem v primerih težkih ali redkih bolezni.Naslednji koraki


Pred vstopom v veljavo mora biti predlog posodobitve Evropskega socialnega sklada usklajen s Svetom EU, kar bo potekalo v začetku prihodnjega mandata.Povezani članki