Pesticidi v hrani: kako problem rešuje Evropski parlament?  

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Deli to stran: 

Evropejci smo zaskrbljeni zaradi pesticidov v hrani ter njihovega vpliva na zdravje in okolje. Kako želijo problem rešiti evropski poslanci?

Hrana lahko vsebuje sledi pesticidov © CC0 Photo by Manki Kim on Unsplash  

Kar polovico vseh prehrambnih izdelkov, ki jih je v letu 2016 testirala Evropska agencija za varnost hrane, je vsebovala sledi pesticidov. V 3,8 % vzorcev je koncentracija pesticidov presegala dovoljene mejne vrednosti.


V Evropski uniji je sicer uporaba pesticidov in škodljivih snovi v njih strogo nadzorovana, toda v zadnjih letih se pojavljajo številna vprašanja o postopkih za avtorizacijo uporabe takšnih snovi. Dvomi o primernosti teh postopkov so se povečali predvsem po kontroverzni odločitvi za podaljšanje dovoljenja uporabe glifosfata leta 2017.


Evropski parlament želi zagotoviti boljšo zaščito zdravja in življenjskega okolja ljudi v Evropi, zato predlaga konkretne ukrepe, s katerimi bi izboljšali postopke odobritve in ravnanja s pesticidi ter škodljivimi snovmi.Trajnostna raba pesticidov


Parlament je na februarskem plenarnem zasedanju sprejel poročilo, ki poziva k boljši implementaciji obstoječe direktive o trajnostni rabi pesticidov.


Direktiva predvideva uporabo alternativnih metod zatiranja škodljivcev, ki bi jih morale predvideti države. Prav tako bi si države morale zastaviti jasne nacionalne cilje zmanjšanja uporabe pesticidov.


Evropski poslanci žal ugotavljajo, da je napredek zelo počasen. V poročilu navajajo, da je do zdaj svoje cilje za zmanjšanje uporabe pesticidov oblikovalo samo pet držav.


Poslanci zato pozivajo države, naj ukrepajo več in hitreje, sploh glede na to, da v Evropi zaradi prevelike uporabe nevarnih pesticidov drastično upadajo populacije žuželk.


Evropski parlament želi več uporabe naravnih metod kmetovanja in zatiranja škodljivcev, ki za pridelavo hrane zahtevajo bistveno manj za okolje in človeka strupenih snovi. Poslanci so zato pozvali Evropsko komisijo, naj pripravi predlog za zavezujoče cilje, ki bodo omejevali uporabo strupenih pesticidov na ravni EU.

 


Transparentnejši postopek odobritve pesticidov


Februarja 2018 je parlament za preučitev postopka odobritve pesticidov ustanovil poseben odbor PEST. Poslanci so pripravili poročilo o tem, kako ukrepati, da bo postopek izdaje dovoljenj za pesticide v EU odpornejši na lobiranje industrije. 16. januarja 2019 je parlament z glasovanjem na plenarnem zasedanju potrdil poročilo, ki prinaša več transparentnosti pri postopkih odobritve.


Ukrepi, ki jih predlagajo poslanci:

  • Javnosti je treba omogočiti dostop do študij, uporabljenih v avtorizaciji.
  • Prosilci morajo vse regulativne študije, ki bodo opravljene, objaviti v javnem registru in dovoliti obdobje za pripombe stroke in javnosti.
  • Obstoječe študije o rakotvornosti glifosatov ter določitev mejnih vrednosti ostankov za tla in površinske vode morajo ponovno preveriti znanstveniki.
  • Pesticidi in škodljive snovi, ki jih vsebujejo, morajo pred odobritvijo prestati poglobljen postopek testiranj, ki upošteva tudi dolgoročne učinke izpostavljenosti tem snovem.
  • Uporaba pesticidov naj bo prepovedana v bližini šol, ustanov za varstvo otrok, igrišč, bolnišnic, porodnišnic in domov za oskrbo.


Evropski parlament želi več uporabe naravnih metod kmetovanja in zatiranja škodljivcev.  

Lažja dostopnost raziskav o varnosti v prehranjevalni verigi


Decembra 2018 je Evropski parlament podprl posodobitev živilske zakonodaje, ki ureja področje varnosti prehrane v EU in upošteva učinke v celotni prehranjevalni verigi, vključno z zdravjem živali, zaščito rastlin in okolja ter pridelavo.


Nova pravila izboljšujejo dostop javnosti do raziskav, ki jih Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) uporablja pri ocenah tveganja živilskih izdelkov. Vzpostavljen bo evropski register, v katerem bodo shranjene vse naročene raziskave, kar pomeni, da podjetja ne bodo mogla več prikrivati raziskav, ki jim niso po godu. Če bo obstajal sum v objektivnost in kakovost podatkov, ki jih podjetja vključujejo v postopke avtorizacije, bo EFSA lahko tudi zahtevala izdelavo dodatnih raziskav.


Endokrini motilci


Eendokrini motilci so v pesticidih prisotne snovi, ki rastline ščitijo pred škodljivci s tem, ko ovirajo njihovo rast in razmnoževanje. Vendar pa lahko vplivajo tudi na zdravje ljudi, znanstveniki jih namreč povezujejo z različnimi vrstami raka, diabetesom in neplodnostjo.


Oktobra 2017 so poslanci Evropskega parlamenta blokirali predlog Evropske komisije, po katerem nekatere kemikalije v pesticidih ne bi več veljale za endokrine motilce. Poslanci so predlog zavrnili, saj so bile te kemikalije dejansko razvite z namenom napadanja hormonskega sistema organizmov (npr. pri škodljivcih).Promocija alternativ


V letu 2016 smo Evropejci skupaj kupili za 30,7 milijard evrov organske hrane, kar predstavlja skoraj 50 % povečanje potrošnje organskih prehrambnih izdelkov glede na leto 2012. Panoga ekološke pridelave hrane je v vzponu, tudi zato, ker se ljudje vse bolj zavedamo škode, ki jo pesticidi povzročajo zdravju in okolju. Evropski parlament je zato v letu 2018 posodobil pravila, ki določajo jasnejše označbe na živilih, strožje inšpekcije in ukrepe proti kontaminaciji s pesticidi in sintetičnimi gnojili.


Trenutno v Evropi uporabljamo preveč navadnih pesticidov, ki so kemični in nevarni ne samo za živali, ampak tudi za ljudi. Obstajajo pa tudi manj tvegani pesticidi, ki večinoma namesto umetnih strupov vsebujejo naravne bakterije in zajedavce; vendar pa jih je na trgu malo, saj je postopek izdaje dovoljen dolgotrajen in drag. Leta 2017 so zato poslanci sprejeli resolucijo, ki Evropsko komisijo poziva, naj izdajo dovoljenj za zdravju manj nevarne pesticide pospeši.Več o evropskih ukrepih na področju zdravja lahko preberete v članku Kako EU izboljšuje javno zdravje?