Deli to stran: 

Zastopanost žensk v Evropskem parlamentu je nad svetovnim povprečjem nacionalnih parlamentov. Od prvih evropskih volitev leta 1979 odstotek poslank nenehno narašča.

Od prvih evropskih volitev leta 1979 odstotek poslank nenehno narašča.  

Kljub nenehnemu trudu za enakopravnost spolov so ženske v politiki in v javnem življenju na lokalni, državni in evropski ravni še zmeraj manj zastopane od moških. EU si že od svojih začetkov prizadeva za enakopravnost spolov.


V Evropskem parlamentu zastopanost žensk z leti narašča. Od leta 1952 do 1979 evropski poslanci niso bili neposredno izvoljeni, pač pa so bili zastopani kot delegati nacionalnih parlamentov. V tem času je bilo v Evropskem parlamentu v več kot 20 letih zgolj 31 ženskih predstavnic.


Leta 1979 so potekale prve neposredne evropske volitve, po katerih je prvi sklic demokratično izvoljenega parlamenta sestavljalo 15.2 % žensk. Od tedaj se je odstotek poslank zviševal po vsakih volitvah, v trenutnem sklicu jih je 36,4 %.


Zastopanost žensk v Evropskem parlamentu je nad svetovnim povprečjem nacionalnih parlamentov ter tudi nad povprečjem nacionalnih parlamentov v Evropi.


Evropski poslanci in poslanke, zastopanost po državah EU 

Vendar pa se odstotek žensk v nacionalnih parlamentih po Evropi močno razlikuje. Največ poslank imajo na Finskem (76,9 %), Hrvaškem in Irskem (obe 54,5 %), najmanj pa v Estoniji in na Cipru (obe 16,7 %) ter v Bolgariji (17,6 %).


Prav tako narašča število žensk, ki v Evropskem parlamentu zasedajo vodilne položaje. V trenutnem sklicu ženske zasedajo 5 od 14 podpredsedniških mest in 11 od 23 mest predsednikov odborov.


Ženske na vodilnih mestih v Evropskem parlamentu