Dostopnost izdelkov in storitev v Evropi kmalu večja 

 
 

Deli to stran: 

Evropska direktiva o dostopnosti starejšim in invalidom zagotavlja večjo dostopnost do izdelkov in storitev, ki omogočajo sodelovanje v javnem življenju in aktivno participacijo v družbi.


Poslanci so na marčevskem plenarnem zasedanju z glasovanjem potrdili Evropsko direktivo o dostopnosti, ki bi naj starejšim, invalidom in poškodovanim osebam olajšal vsakodnevna opravila in izboljšal kvaliteto življenja, s tem pa tudi pomembno prispeval k večji socialni varnosti in vključenosti Evropejcev.


Ukrepi za dostopnejše storitve in izdelke

V Evropi živi več kot 80 milijonov invalidov in številni izmed njih se spodbadajo z velikimi ovirami v vsakdanjem življenju. Med tem ko je uporaba pametnih telefonov in računalnikov, branje e-knjig in kupovanje vozovnice na avtomatu ali dvig denarja na bankomatu za številne povsem rutinsko opravilo, lahko to invalidom predstavlja velik problem.

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov od držav Evropske unije zahteva, da za najpomembnejše storitve in opravila zagotovijo primerno dostopnost. Zato je potrebno oblikovati evropske standarde, ki opredeljujejo dogovorjene načine zagotavljanja dostopnosti. Če se, na primer, standardi za slepe in slabovidne med državami preveč razlikujejo, to pomeni velik problem za invalide na potovanjih.

Skupni standardi o dostopnosti invalidom, starejšim in poškodovanim osebam omogočajo sodelovanje v javnem življenju in aktivno participacijo v evropski družbi.

Akt o dostopnosti predvideva standarde dostopnosti za storitve in proizvode 
  • avtomati za vstopnice 
  • bankomati in plačilni avtomati 
  • računalniki in operacijski sistemi 
  • pametni telefoni, tablice in TV oprema 
  • dostop do medijskih proizvodov, e-knjig 
  • nakupovanje na spletu 
  • potniški promet  
  • klici v sili  

Priložnosti za podjetja in potrošnike


Usklajen pristop evropski držav bo preprečil razvoj različnih in nekompatibilnih državnih pravil na področju dostopnosti. To bi vodilo v fragmentacijo trga in povzročilo težave podjetjem, ki poslujejo v različnih državah ter potrošnikom in turistom.


Proizvajalci in ponudniki storitev bodo zaradi usklajenih standardov lahko svoje proizvode in storitve prodajali in izvažali po vsej EU brez potrebe po njihovi prilagoditvi različnim nacionalnim pravilom. Te obveznosti in zahteve bodo morali izpolnjevati tudi uvoženi proizvodi in storitve.


Popolno sledenje standardom dostopnosti ne bo v celoti potrebno za mikro podjetja, za katera bi prilagoditev standardom pomenila nesorazmerno velik strošek.Naslednji koraki


Preden lahko vstopi v veljavo, morajo direktivo o dostopnosti potrditi še ministri držav članic (Svet Evropske unije).