Varnejše ceste: sodobna tehnologija za manj nesreč  

 
 

Deli to stran: 

Novi avtomobili v EU bodo opremljeni z obveznimi varnostnimi pripomočki in tehnološkimi rešitvami. Tako predvidevajo ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, ki jih je podprl parlament.

Približno 97 % vseh prometnih nesreč se zgodi zaradi človeške napake. Sodobne tehnološke rešitve dokazano pomagajo reševati življenja. 

Evropske ceste so statistično najvarnejše na svetu. Na njih v povprečju vsako leto umre 49 ljudi na milijon prebivalcev, kar je precej manj kot 149, kolikor znaša svetovno povprečje. A to je še zmeraj nesprejemljivo, saj je vsaka smrt na cestah preveč.


Čeprav se je število smrtnih žrtev na evropskih cestah v dveh desetletjih več kot prepolovilo, pa zmanjševanje števila v zadnjih letih kljub številnih tehničnim in varnostnim inovacijam stagnira. Za zaščito življenj in prometno varnost moramo storiti več.


Na marčevskem plenarnem zasedanju je Evropski parlament podprl nova pravila, ki predvidevajo obvezno uporabo naprednih varnostnih pripomočkov za vsa nova vozila, ki se prodajajo v EU. S pravili želijo tudi dopolniti obstoječo zakonodajo, ki je pogosto zastarela. To je posebej vidno na področju upoštevanja tehnološkega razvoja, družbenih trendov (na primer staranja prebivalstva), številnih novih motenj za voznike (predvsem uporaba elektronskih naprav med vožnjo) ali pa vse večjega števila pešcev in kolesarjev na cestah.


Prometna varnost v EU: podatki za leto 2017  
 • Med leti 2001 in 2017 se je število smrtnih žrtev na cestah zmanjšalo za 57,5 %. 
 • Približno 97 % vseh prometnih nesreč se zgodi zaradi človeške napake.  
 • 46 % žrtev prometnih nesreč predstavljajo potniki v avtomobilih.  
 • Prav tako 46 % žrtev predstavljajo ranljivi udeleženci v prometu: pešci (21 %), motoristi (14 %), kolesarji (8 %) in vozniki mopedov (3 %).  
 • 8 % smrtnih žrtev se dogodi v nesrečah na avtocestah, 37 % v mestih in 55 % na podeželskih cestah. 
 • Skoraj 14 % ljudi, ki umrejo na cestah, je mladih med 18 in 24 letom starosti. Ta skupina sicer predstavlja le 8 % celotne populacije Evropejcev.  
 • Velika večina smrtnih žrtev prometnih nesreč je moških (76 %).  
 • Države z najboljšo cestnoprometno varnostjo so Švedska, Velika Britanija in Nizozemska.  
 • Države, v katerih je cestnoprometna varnost najnižja, so Romunija, Bolgarija in Hrvaška.  

Inteligentni sistemi za nadzor hitrosti voznika opozorijo, če je prekoračil omejitev. Ne gre za omejevanje hitrosti, pač pa za signal, ki voznika opozori, da vozi prehitro. S tem povečujemo prometno varnost, obenem pa voznikom pomagamo, da se izognejo kaznim za prehitro vožnjo.

Róża Thun, EPP, Poljska 

Kateri sistemi naj bi bili kmalu prisotni v vseh novih avtomobilih?


Pravila predvidevajo, da bodo novi avtomobili na evropskem trgu vsebovali sodobne tehnološke rešitve, ki ob nesrečah dokazano pomagajo reševati življenja. Med njimi so:


 • Inteligentni sistemi za nadzor hitrosti, ki voznika opozarjajo na neprimerno hitrost s pomočjo tipnega opozorila.
 • Sistemi za opozarjanje voznika v primeru očitne zaspanosti ali pomankanja koncentracije.
 • Signalizacija ustavljanja v sili, ki udeležence v prometu za vozilom z utripanjem luči opozorijo, da voznik naglo zavira.
 • Sistemi za zaznavanje ovir pri vzvratni vožnji, ki voznika opozorijo na objekte ali ljudi za vozilom.
 • Sistemi za merjenje pritiska v pnevmatikah, ki voznika opozorijo na nenaden padec pritiska.
 • Sistemi za beleženje podatkov ob nesrečah, ki po vzoru črne skrinjice zabeležijo razpoložljive podatke o stanju vozila v primeru nesreče.

Novi osebni avtomobili in lahka tovorna vozila bodo prav tako morali imeti vgrajene sisteme za zaviranje v sili in sisteme za opozarjanje pred zapustitvijo voznega pasu, ki so danes že del obvezne opreme za vsa težka tovorna vozila.


Novi tovornjaki in avtobusi bodo morali imeti vgrajene tudi sisteme za pomoč pri opazovanju okolice, ki vozniku omogočajo, da opazijo vozila, ovire ali ljudi izven vidnega polja, ki ga pokrivajo klasična ogledala.


Z obvezno uporabo asistenčnih sistemov in sodobnih tehnoloških rešitev v novih avtomobilih se bomo poleg preprečevanja nesreč in reševanja življenj vozniki tudi hitreje navadili na uporabo tehnologije v vozilih, ki bo z razvojem avtonomnih vozil vse bolj prisotna na naših cestah.


Preden lahko vstopijo v veljavo morajo predlagana pravila uskladiti in potrditi države članice v Evropskem svetu.