Več razvojne pomoči za Afriko, manj priseljevanja? 

 
 

Deli to stran: 

Odbor za razvoj je potrdil strategijo EU-Afrika, v kateri so navedeni ukrepi za spodbujanje razvoja na kontinentu.

Čeprav je gospodarska rast v nekaterih afriških državah v zadnjih nekaj letih robustna, pa druge trpijo zaradi nestabilnosti in terorizma.

 

Prebivalstvo afriških držav hitro raste; velik delež predstavljajo mladi, za katere pa ni lahko najti novih delovnih mest.

 

Francoski poslanec Maurice Ponga meni, da razvojna pomoč Afriki spodbuja tamkajšnjo gospodarsko rast. Trdnejše gospodarstvo bi ljudi prepričalo, da se ne odločijo zapustiti svoje države, pravi poslanec.