Begunci: “Čas za spremembe dublinske uredbe se izteka.” 

 
 

Deli to stran: 

Ob svetovnem dnevu beguncev poslanka Cecilia Wikström opozarja, da državljani od voditeljev EU pričakujejo konkretne rešitve v azilni politiki, ne pa poziranja.

SL_Asylum_dublin.jpg 

Od leta 2015 se EU zaradi vojaških konfliktov in revščine sooča z močno povečanim številom prošenj za azil. Ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, je danes 68,5 milijona, največ po koncu druge svetovne vojne.

»Priseljevanje je naš največji izziv. Ogroža samo prihodnost EU,« je v razpravi o azilni politiki opozoril predsednik Parlamenta Antonio Tajani.

Voditelji EU bodo na Evropskem svetu 28. in 29. junija govorili o reformi azilne politike EU. Njen temelj je dublinska uredba; Parlament šefe vlad in držav unije poziva, naj se dogovorijo o spremembah te zakonodaje.

»Čas za iskanje rešitev v zvezi z dublinsko uredbo se hitro izteka. Državljani od voditeljev pričakujejo rezultate, ne pa poziranja,« poudarja poslanka Cecilia Wikström, poročevalka o spremembah dublinske uredbe.

Dublinska uredba določa, da je za obravnavo prošenj za azil odgovorna tista država EU, kjer begunci prvič stopijo na ozemlje unije. Breme azilne politike tako nosijo predvsem države na zunanjih mejah EU, kot sta Grčija in Italija.

Predlogi Parlamenta za spremembo azilne politike

 

Parlament predlaga naslednje spremembe dublinske uredbe:

  • država, kjer prosilec za azil prvič stopi na ozemlje EU, ne bi bila več avtomatično pristojna za obravnavo prošnje za azil
  • prosilec za azil, ki ima resnično povezavo z določeno državo, bo vanjo tudi premeščen
  • prosilci za azil, ki nimajo resnične povezave z določeno državo, bodo premeščeni v druge države EU
  • države EU, ki ne bodo želele sprejeti beguncev, bi lahko izgubile dostop do sredstev iz proračuna EU
  • vse prosilce za azil je treba registrirati v državi prihoda in njihove prstne odtise preveriti v bazah podatkov
  • okrepiti je treba varnost otrok v azilnih postopkih in pospešiti združevanje družin

Begunska kriza

 

Agencija Združenih narodov za begunce je sporočila, da je bilo v letu 2017 iz svojih domov nasilno pregnanih 16,2 milijona ljudi. Svet danes šteje 68,5 milijona beguncev; 85 odstotkov jih gostijo revnejše države.  

Več o prizadevanjih Parlamenta za reformo azilnega sistema EU