Deli to stran: 

Evropski parlament močno nasprotuje usmrtitvam obsojenih in si prizadeva za ukinitev smrtne kazni po vsem svetu.

Na žalost smrtno kazen še zmeraj uporablja veliko držav. Več o tem, kje in kako se uporablja po svetu preverite v infografiki:


Smrtna kazen po svetu  

Smrtna kazen: dejstva in številke


Do leta 2017 je smrtno kazen zakonsko ali v praksi odpravilo 142 držav, 56 pa jo še zmeraj izvaja. V 2017 je bilo po svetu v 23 različnih državah zabeleženih vsaj 993 usmrtitev. Ti podatki izključujejo Kitajsko, kjer uradno ostajajo državna skrivnost, neuradno pa naj bi država izvajala na tisoče usmrtitev.


84 % vseh zabeleženih usmrtitev so izvedle štiri države: Iran, Savdska Arabija, Irak in Pakistan.


Ukinitvi smrtne kazni v Aziji, arabskem svetu in ZDA sicer ostro nasprotujejo. Drugače je v Afriki, kjer so kar štiri petine držav smrtno kazen že odpravile.


Evropska unija: časovnica ukinitve smrtne kazni za različne zločine 

Kako se za odpravo smrtne kazni zavzema EU?


Evropska unija je k zagovarjanju človekovih pravic zavezana v svojih temeljnih listinah, zato je tudi največja svetovna podpornica boja proti smrtni kazni. V skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah so smrtno kazen odpravile vse države EU.


EU se za ukinitev smrtne kazni po svetu prizadeva na različne načine:


  • prepoveduje trgovino z dobrinami, ki se lahko uporabijo za mučenje in usmrtitev,
  • z vzvodi trgovinskih politik vzpodbuja spoštovanje človekovih pravic,
  • podpira civilnodružbene organizacije ki v državah, ki usmrtitve izvajajo, dvigajo ozaveščenost in dokumentirajo dogajanje,
  • kot stalna opazovalka v Združenih narodih glasno podpira sankcije za ukinitev smrtnih kazni,
  • Evropski parlament je sprejel vrsto resolucij, ki obsojajo takšne prakse po svetu. Resolucija iz leta 2015 strogo obsoja uporabo smrtne kazni kot orodja za zatiranje opozicije ter usmrtitev zaradi verskih prepričanj, spolne usmerjenosti ali nezvestobe.