Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Zaostritev predpisov za delovanje bonitetnih agencij

Plenarno zasedanje Sporočilo za javnost - Gospodarske in denarne zadeve08-06-2011 - 13:08
 

Evropski poslanci so se v sredo zavzeli za to, da bi bile bonitetene agencije civilnopravno odgovorne za svoje ocene ter za oblikovanje evropske ustanove za ocenjevanje bonitete. Pozvali so tudi, da je treba posebno pozornost nameniti državnim dolžniškim instrumentom. Nova pravila bi morala tudi bolje pojasniti načine delovanja agencij, povečati konkurenčnost in zmanjšati odvisnost od njihovih ocen.


Nezakonodajna resolucija, ki jo je pripravil Wolf Klinz (ALDE, DE), predstavlja stališče Parlamenta nekaj tednov pred vložitvijo zakonodajnega predloga Komisije za dodatne nadzor poslovanja bonitetnih agencij in pomeni začasen zaključek razprave o vprašanju, ki je razdelilo politične skupine.


Ocena državnega dolga


Resolucija ne zagovarja več zamisli o omejitvi pristojnosti zasebnih bonitetnih agencij pri ocenjevanju državnega dolga, kot sta sprva zagovarjali politični skupini socialdemokratov in GUE/NGL. Zavzema se, da naj agencije obrazložijo, kako oblikujejo ocene državnega dolga, predstavijo svoje metodologije in pojasnijo, zakaj njihove ocene odstopajo od napovedi glavnih mednarodnih finančnih institucij. Prav tako zahteva, da se analizirajo učinki ocen na kreditne zamenjave.


Evropska ustanova za ocenjevanje bonitete


Drugo jabolko spora med političnimi skupinami je bilo vprašanje strukture ustanove, ki naj bi postala evropska protiutež trem največjim bonitetnim agencijam, ker imajo te po mnenju nekaterih prevladujoč položaj na evropskem prizorišču. Resolucija poziva Komisijo, naj pripravi podrobno študijo izvedljivosti delovanja popolnoma neodvisne ustanove za ocenjevanje bonitete, z oceno višine zagonskih finančnih sredstev za prvih pet let delovanja. Levosredinske politične skupine so sicer bolj podpirale zamisel o javni ustanovi, ki bi se lahko dlje financirala iz javnih sredstev.


Zmanjšanje odvisnosti


Dokument predlaga vrsto ukrepov za zmanjšanje sedanje odvisnosti od redkih virov bonitetnih ocen. Zagovarja več notranjih bonitetnih ocen, še posebej v velikih finančnih institucij, ki lahko same opravijo lastne ocene tveganja, in spodbujanje konkurence. Udeleženci na trgu, ki ne morejo izvesti lastne analize tveganj, ne bi smeli vlagati v strukturirane produkte, ali pa bi to lahko storili le ob upoštevanju manj ugodne ocene tveganosti.


Za povečanje konkurence naj bi Komisija ocenila možnosti vzpostavitve evropske mreže bonitetnih agencij. Tako bi manjše lahko tekmovale z velikimi tremi, kar pa hkrati ne bi smelo voditi v zniževanje standardov.


Odgovornost in preglednost


Resolucija obravnava načine, kako naj bi bile bonitetne agencije odgovorne za posledice ocen, ki jih dajejo in poziva Komisijo, naj opredeli možnost, kako bi agencije lahko bile civilnopravno odgovorne v skladu z zakonodajo držav članic. Parlament še predlaga, da naj vse registrirane bonitetne agencije analizirajo pravilnost svojih preteklih ocen in o teh ugotovitvah poroča nadzornikom. Evropski organ za vrednostne papirje in trge bi moral redno izvajati naključna preverjanja poročil


Uporabniki bi morali biti bolje seznanjeni s tem, kako agencije oblikujejo svoje ocene, zato resolucija predlaga, da naj te nadzornikom posredujejo več podatkov. Komisijo poziva, naj razmisli, ali bi bila v nekaterih okoliščinah ustrezna uporaba dveh obveznih ocen, na primer za strukturirane finančne instrumente. Pri tem bi najmanj ugodna bonitetna ocena bila referenca za regulativni namen.

REF. : 20110606IPR20812
 
 
Kontakti