Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Regulacija trgovanja z izvedenimi finančni instrumenti

Plenarno zasedanje Sporočilo za javnost - Gospodarske in denarne zadeve29-03-2012 - 12:45
 

Evropski parlament je v četrtek potrdil zakonodajo, ki naj bi omogočila varnejše in preglednejše trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti na prostem trgu. Prav ta oblika trgovanja je namreč po mnenju številnih eden od glavnih krivcev za globalno finančno krizo. Besedilo uredbe so predstavniki Parlamenta in Sveta sicer že predhodno uskladili, zato bo stopila v veljavo še letos.


Uredba predvideva obvezen kliring izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na prostem trgu (OTC), ki se bo izvajal pri centralnih nasprotnih strankah (CCP), kar bo znižalo njihovo kreditno tveganje oziroma možnost plačilne nesposobnosti ene od strank.


V pogajanjih so poslanci dosegli, da bo o treba o vseh pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih (ne le OTC) poročati v repozitorije sklenjenih poslov, ki bodo morali objavljati skupne pozicije po razredu izvedenih finančnih instrumentov, kar naj bi udeležencem na trgu omogočalo jasnejši pregled.


Večja vloga Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)


Delovanje trgovinskih depozitarjev bo nadzoroval ESMA, ki bo odgovoren tudi za njihov vpis v in izbris iz registra.


Parlamentarci so vztrajali pri razširitvi pristojnosti ESMA, ki bo CCP lahko hitreje kot doslej odvzel dovoljenje za delovanje na notranjem trgu. Organ bo dobil tudi pristojnost reševanja sporov med nacionalnimi regulatorji pri avtorizaciji CCP.


Pokojninske sheme


Evropski poslanci so zagotovili blažji režim kliringa shem pokojninskega zavarovanja. Sheme bodo v prvih treh letih po začetku veljavnosti zakonodaje izvzete iz obveznosti kliringa, z možnostjo podaljšanja za dodatni dve leti oziroma tri ob ustrezni utemeljitvi.


Centralne nasprotne stranke iz tretjih držav


CCP-ji iz držav, ki niso članice EU, bodo veljali za enakovredne evropskim le takrat, če imajo vzpostavljen primerljiv učinkovit sistem vzajemnega priznavanja. S tem pa EU ne postavlja vzorčnega primera za nadzor finančnih trgov.


Revizija po treh letih


Svet in Komisija sta sprejela predlog Parlamenta, po katerem bo Komisija morala opraviti pregled izvajanja zakonodaje. Pregled naj bi zajemal oceno učinkovitosti nadzora CCP, vključno z glasovanji v njihovih nadzornih odborih in vlogo ESMA pri izdajanju dovoljenj za delovanje CCP.


Komisija bo morala poročilo o izvajanju pripraviti najkasneje tri leta po začetku veljavnosti uredbe.


Ozadje


Nova zakonodaja pomeni uresničevanje zavez, ki so jih voditelji držav G-20 dali na vrhu v Pittsburghu septembra 2009, leto dni po propadu banke Lehman Brothers, ki se je v veliki meri ukvarjala prav s prodajo OTC izvedenih finančnih instrumentov. Ta trg je bil leta 2009 vreden približno 425 tisoč milijard evrov. Zakonodaja bo začela veljati dvajset dni po objavi v Uradnem listu EU.

REF. : 20120329IPR42137
 
 
Kontakti